Nya alternativ för utfodring av ekodjur

29. november 2023

Utfodringen av ekodjur ska alltid grunda sig på 100 % ekofoder och tillåtet konventionellt foder och tillsatsämner.

Ändringen av förordning (EU) 2021/1165 tillåter användning av konventionell propylenglykol, algolja och kalciumklorid som foder. Nya tillåtna spårelementen är järnkelat och -dextran, kopparkelat, mangankelat, zinkkelat och selenjäst.

Syfte och mål är exakt definierade. Kalciumklorid kan användas för att minska risken för kalvningsslag och låga kalciumnivåer i blodet hos mjölkkor. Propylenglykol kan ges till mjölkkor, tackor och getter för att minska risken för ketos. Smågrisar får ges järndextran efter födseln för att fylla på otillräckliga järnförråd.

Möjligheten att använda nya foder och spårelementen ändrar Livsmedelsverkets inriktning som utfärdades i januari 2019. Det är inte längre möjligt att använda kalciumpropionat och järn(II)fumarat för ekodjur. Verksamhetsmodellen där veterinären upprättade en lista över produkter för behandling av kalvingsförlamning, betesförlamning och ketos och listan lades till gårdens djurvårdsplan används inte längre.

Ytterligare precision i användningen av tilläggsfoder

Aktören ansvarar alltid för att utfodra ekodjur enligt produktionsreglerna. En veterinär kan rekommendera eller ordinera tilläggsfoder till ekoidisslare, vars sammansättning inte överensstämmer med ekologisk lagstiftning. Kompletteringsfoder kan innehålla till exempel vitamin B eller C och konventionella foderingredienser (t.ex. socker, glycerol, kol). Sådant tilläggsfoder kan inte användas till ekoidisslare med märkningen ”behandlingsgång”, eftersom anteckningen hänför sig till läkemedelspreparat. Användningen av de här kompletteringsfodren står i strid med ekoförordningen. Se alltid innan du köper tillskottsfoder att det är lämpligt för ekologisk produktion.

Om du tvivlar på lämpligheten av tillskottsfoder för ekologiska idisslare, fråga om råd från NTM -centralens ekoexpert eller rådgivare för ekologisk boskapsproduktion!

Föreskriftsändringen ändrar inte riktlinjerna för medicinering av ekodjur.

 

Mer information:

luomurehu@ruokavirasto.fi

Ekologisk djurproduktion
Special expert Merja Manninen, p. 040 8498 325

Ekologiskt foder
Special expert Nora Mäntysaari, p. 050 465 6908

Referens:

EU:s förordning (EU) 2018/848

EU:s genomförandeförordning (EU) 2021/1165

EU:s genomförandeförordning (EU) 2023/2229

Information från Livsmedelsverket den 20 januari 2019: https://www.ruokavirasto.fi/sv/teman/ekoproduktion/eko-meddelanden/var-omsorgsfull-nar-kompletteringsfoder-anvands/