Foder

Tjänster

Aktuellt om foder

1. september 2023

ETT rf Foderseminar 2023

Tisdagen den 31 oktober 2023 ordnar ETT rf i samarbete med Livsmedelsverkets fodersektion det traditionella Foderseminariet, som i första hand riktar sig till företagen på ETT:s positivlista och andra…

ETT rf Foderseminar 2023

19. juli 2023

Åtgärder som vidtagits av foderföretagare för att bekämpa fågelinfluensa

I sommar har rikligt med fågelinfluensa konstaterats hos vilda fåglar och hos pälsdjur. Om smittan sprids till fjäderfä eller vidare till pälsdjur kommer det att leda till stora förluster och…

Åtgärder som vidtagits av foderföretagare för att bekämpa fågelinfluensa

12. april 2023

Registret över fodertillsatser i ett nytt onlineformat

Europeiska kommissionen har publicerat sitt register, som tidigare fanns i pdf-format av godkända fodertillsatser som en online-version, som kan användas för att söka efter fodertillsatser med hjälp…

Registret över fodertillsatser i ett nytt onlineformat

3. april 2023

Foder är djurens föda, inget läkemedel

Syftet med foder är att tillgodose djurets näringsbehov, inte att förebygga, behandla eller bota sjukdomar. Ett undantag är läkemedelsfodret. Preparat avsedda för behandling eller förebyggande av…

Foder är djurens föda, inget läkemedel

9. februari 2023

Livsmedels- och foderföretagare – det lönar sig att ha beredskap inför situationer med strålrisk

Det är viktigt att ha beredskap inför situationer med strålrisk för att säkerställa trygg användning av livsmedel och foder, för att möjliggöra verksamhetens kontinuitet och för att undvika ekonomiska…

Livsmedels- och foderföretagare – det lönar sig att ha beredskap inför situationer med strålrisk

31. januari 2023

Utfodringen av ekologiska djur kräver precision

Kompletteringsfoder som används till ekologiska djur ska, liksom andra foder, uppfylla kraven i ekolagstiftningen. Det menar att foderämnen ska ha producerats med ekologiska metoder. Om det inte…

Utfodringen av ekologiska djur kräver precision

11. januari 2023

Halterna av PFAS-föreningar i livsmedel börjar undersökas mer i Finland

Uppdaterad 19.1.2023: Information om samarbetet med Institutet för hälsa och välfärd vid analys av prover har lagts till. Europeiska kommissionen har fastställt maximimängder för PFAS-föreningar, dvs.…

Halterna av PFAS-föreningar i livsmedel börjar undersökas mer i Finland

15. december 2022

Finländarnas selenintag följer rekommendationerna

Den nationella arbetsgruppen för övervakning av selen har publicerat de senaste resultaten om selenhalten i livsmedel, foder och blodserum i befolkningen. Rapporten innehåller också…

Finländarnas selenintag följer rekommendationerna

21. november 2022

World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) 18-24 november 2022

World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) firas 18-24 november 2022. Syftet med den årliga antibiotikaveckan är att dela information om antibiotikaresistens och hur man kan bekämpa den.…

World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) 18-24 november 2022

3. november 2022

I marknadsföring och märkningar av hästfoder gäller det samma krav från lagstiftningen som alla andra livsmedelsproducerande djur

Utsläppande av foder på marknaden regleras av förordningen (EG) 767/2009. Meningen av foder är att uppfylla djurets näringsbehov, inte att sköta eller bota sjukdomar. Påståendena om hälsa eller…

I marknadsföring och märkningar av hästfoder gäller det samma krav från lagstiftningen som alla andra livsmedelsproducerande djur

29. augusti 2022

Livsmedelsverket intensifierar tillsynen över marknadsföringen av djurfoder på nätet

Märkningskraven för foder gäller information som ges på foderetiketten eller ett annat dokument, men också information som ges på internet. Man får inte påstå att ett foder kan bota, behandla,…

Livsmedelsverket intensifierar tillsynen över marknadsföringen av djurfoder på nätet

11. juli 2022

Analysresultatrapporten för produktkontroll av foder 2021 har publicerats

Analysresultatrapporten för produktkontroll av foder 2021 har publicerats. Ungefär 15 % fler prover från myndighetstillsynen analyserades än föregående år. Anmärkningarna på analyserna låg relativt…

Analysresultatrapporten för produktkontroll av foder 2021 har publicerats