Foder

Tjänster

Aktuellt om foder

19. juni 2024

Viktigt att fästa uppmärksamhet vid den mikrobiologiska kvaliteten på hästars hö

När skördetiden närmar sig är det viktigt att se till att det inte förekommer brister i den mikrobiologiska kvaliteten på torrhö och hösilage för hästar. Grovfoder av god kvalitet utgör grunden för…

Viktigt att fästa uppmärksamhet vid den mikrobiologiska kvaliteten på hästars hö

23. april 2024

Fodret i Finland är fortfarande i huvudsak av god kvalitet och säkert

Rapport om foderkontroll 2023 har publicerats. Enligt resultaten av övervakningen av foderprover uppfyller foder som produceras och släpps ut på marknaden i Finland i huvudsak de krav som ställs i…

Fodret i Finland är fortfarande i huvudsak av god kvalitet och säkert

26. mars 2024

PFAS-halterna i ekologiska ägg har klart minskat – i de senaste undersökningarna följde alla proverna bestämmelserna

Enligt de senaste undersökningarna har PFAS-halterna i finländska ekologiska ägg minskat betydligt i och med de ändringar som gjorts i utfodringen av hönsen. Alla undersökta ekologiska äggprover…

PFAS-halterna i ekologiska ägg har klart minskat – i de senaste undersökningarna följde alla proverna bestämmelserna

15. mars 2024

Nyhetsbrev för fodersektorn

Det första nyhetsbrevet för fodersektorn har publicerats. Nyhetsbrevet utkommer två till fyra gånger per år och skickas till alla foderföretagskontakter. Även andra intresserade kan prenumerera på…

Nyhetsbrev för fodersektorn

15. januari 2024

Årsskiftet medförde förändringar i avgifterna för foderkontroller

Från och med början av 2024 måste aktörerna betala för marknadsövervakning av foder om de hittar något att anmärka på i ett prov. Om foderprovet uppfyller de rättsliga kraven och det inte finns några…

Årsskiftet medförde förändringar i avgifterna för foderkontroller

10. januari 2024

Sällskapsdjursfoder kan nu produceras även ekologiskt

Från och med 1.5.2024 kommer det att vara möjligt att producera ekologiskt sällskapsdjursfoder. EU har antagit en förordning som reglerar märkningen av ekologiskt sällskapsdjursfoder. Tidigare har det…

Sällskapsdjursfoder kan nu produceras även ekologiskt

9. januari 2024

Observera särskilda krav för import av ekofoder och ekolivsmedel från 1.1.2024

Europeiska kommissionen har givit en lista på ekofoder och ekolivsmedel med särskilda importkrav från 1.1.2024 . I praktiken betyder detta att i samband med förtullningen kontrolleras dokumenten för…

Observera särskilda krav för import av ekofoder och ekolivsmedel från 1.1.2024

5. januari 2024

Glykoalkaloider från potatisråvara sannolik orsak till allvarliga symtom hos sällskapsdjur

Livsmedelsverket undersökte i november 2023 återkallade foder för sällskapsdjur och råvaror i dem. Den sannolika orsaken till de allvarliga symtomen hos sällskapsdjur har varit en kombination av…

Glykoalkaloider från potatisråvara sannolik orsak till allvarliga symtom hos sällskapsdjur

29. november 2023

Nya alternativ för utfodring av ekodjur

Utfodringen av ekodjur ska alltid grunda sig på 100 % ekofoder och tillåtet konventionellt foder och tillsatsämner. Ändringen av förordning (EU) 2021/1165 tillåter användning av konventionell…

Nya alternativ för utfodring av ekodjur

29. november 2023

Information om foderkontroller finns på Livsmedelsverkets webbplats

En mängd information om foder, foderindustrin, lagkrav och foderkontroll finns på livsmedelsverkets webbplats.   Fodermyndighetens främsta roll är att kontrollera foder för livsmedelsproducerande…

Information om foderkontroller finns på Livsmedelsverkets webbplats

6. november 2023

Återkallelser av djurfoder (SMAAK, ALVAR)

4.1.2024 Återkallade sällskapsdjursfoder och råvaror i dem undersöktes vid Livsmedelsverket – glykoalkaloider i potatisråvara är en sannolik orsak till allvarliga symtom hos sällskapsdjur…

Återkallelser av djurfoder (SMAAK, ALVAR)

13. oktober 2023

En webbläsarversion av blankett F för primärproducenter av foder har skapats

Blankett F för primärproducenter av foder, som används för att rapportera nya registreringar, ändringar och nedläggningar, har uppdaterats till ett webbläsarformat. Innehållet i blanketten är…

En webbläsarversion av blankett F för primärproducenter av foder har skapats