Foder

Tjänster

Aktuellt om foder

15. januari 2024

Årsskiftet medförde förändringar i avgifterna för foderkontroller

Från och med början av 2024 måste aktörerna betala för marknadsövervakning av foder om de hittar något att anmärka på i ett prov. Om foderprovet uppfyller de rättsliga kraven och det inte finns några…

Årsskiftet medförde förändringar i avgifterna för foderkontroller

10. januari 2024

Sällskapsdjursfoder kan nu produceras även ekologiskt

Från och med 1.5.2024 kommer det att vara möjligt att producera ekologiskt sällskapsdjursfoder. EU har antagit en förordning som reglerar märkningen av ekologiskt sällskapsdjursfoder. Tidigare har det…

Sällskapsdjursfoder kan nu produceras även ekologiskt

9. januari 2024

Observera särskilda krav för import av ekofoder och ekolivsmedel från 1.1.2024

Europeiska kommissionen har givit en lista på ekofoder och ekolivsmedel med särskilda importkrav från 1.1.2024 . I praktiken betyder detta att i samband med förtullningen kontrolleras dokumenten för…

Observera särskilda krav för import av ekofoder och ekolivsmedel från 1.1.2024

5. januari 2024

Glykoalkaloider från potatisråvara sannolik orsak till allvarliga symtom hos sällskapsdjur

Livsmedelsverket undersökte i november 2023 återkallade foder för sällskapsdjur och råvaror i dem. Den sannolika orsaken till de allvarliga symtomen hos sällskapsdjur har varit en kombination av…

Glykoalkaloider från potatisråvara sannolik orsak till allvarliga symtom hos sällskapsdjur

29. november 2023

Nya alternativ för utfodring av ekodjur

Utfodringen av ekodjur ska alltid grunda sig på 100 % ekofoder och tillåtet konventionellt foder och tillsatsämner. Ändringen av förordning (EU) 2021/1165 tillåter användning av konventionell…

Nya alternativ för utfodring av ekodjur

29. november 2023

Information om foderkontroller finns på Livsmedelsverkets webbplats

En mängd information om foder, foderindustrin, lagkrav och foderkontroll finns på livsmedelsverkets webbplats.   Fodermyndighetens främsta roll är att kontrollera foder för livsmedelsproducerande…

Information om foderkontroller finns på Livsmedelsverkets webbplats

6. november 2023

Återkallelser av djurfoder (SMAAK, ALVAR)

4.1.2024 Återkallade sällskapsdjursfoder och råvaror i dem undersöktes vid Livsmedelsverket – glykoalkaloider i potatisråvara är en sannolik orsak till allvarliga symtom hos sällskapsdjur…

Återkallelser av djurfoder (SMAAK, ALVAR)

13. oktober 2023

En webbläsarversion av blankett F för primärproducenter av foder har skapats

Blankett F för primärproducenter av foder, som används för att rapportera nya registreringar, ändringar och nedläggningar, har uppdaterats till ett webbläsarformat. Innehållet i blanketten är…

En webbläsarversion av blankett F för primärproducenter av foder har skapats

1. september 2023

ETT rf Foderseminar 2023

Tisdagen den 31 oktober 2023 ordnar ETT rf i samarbete med Livsmedelsverkets fodersektion det traditionella Foderseminariet, som i första hand riktar sig till företagen på ETT:s positivlista och andra…

ETT rf Foderseminar 2023

19. juli 2023

Åtgärder som vidtagits av foderföretagare för att bekämpa fågelinfluensa

I sommar har rikligt med fågelinfluensa konstaterats hos vilda fåglar och hos pälsdjur. Om smittan sprids till fjäderfä eller vidare till pälsdjur kommer det att leda till stora förluster och…

Åtgärder som vidtagits av foderföretagare för att bekämpa fågelinfluensa

12. april 2023

Registret över fodertillsatser i ett nytt onlineformat

Europeiska kommissionen har publicerat sitt register, som tidigare fanns i pdf-format av godkända fodertillsatser som en online-version, som kan användas för att söka efter fodertillsatser med hjälp…

Registret över fodertillsatser i ett nytt onlineformat

3. april 2023

Foder är djurens föda, inget läkemedel

Syftet med foder är att tillgodose djurets näringsbehov, inte att förebygga, behandla eller bota sjukdomar. Ett undantag är läkemedelsfodret. Preparat avsedda för behandling eller förebyggande av…

Foder är djurens föda, inget läkemedel