PFAS-halterna i ekologiska ägg har klart minskat – i de senaste undersökningarna följde alla proverna bestämmelserna

26. mars 2024

Enligt de senaste undersökningarna har PFAS-halterna i finländska ekologiska ägg minskat betydligt i och med de ändringar som gjorts i utfodringen av hönsen. Alla undersökta ekologiska äggprover följde bestämmelserna. Institutet för hälsa och välfärd har fungerat som Livsmedelsverkets samarbetspartner i analysen av livsmedelsproverna.

Tidigare observerades förhöjda halter av PFAS-föreningar i en del ekologiska ägg. Orsaken till de förhöjda halterna var fiskmjöl från vild fisk som använts vid utfodringen av hönsen. Livsmedelsverket förutsatte att användningen av fiskmjöl från vild fisk i den ekologiska produktionen måste minskas avsevärt.

Enligt nya undersökningar har de ändringar som gjorts i utfodringen av hönsen varit effektiva och de ekologiska äggens PFAS-halter har sjunkit.  Alla ekologiska prover som analyserats i början av 2024 har följt bestämmelserna. I analyserna har det funnits med ekologiska ägg från tio olika producenter. Det har funnits både ägg från de producenter där tidigare förhöjda PFAS-halter observerades och ägg från de producenter som inte tidigare hade analyserats. Undersökningarna kommer att fortsätta även under de kommande åren, eftersom ägg är en grupp som ska övervakas i Kontrollprogrammet för främmande ämnen i livsmedel, som inleddes den 1.1.2023.

Livsmedelsverket förutsatte i januari 2023 att hela produktionskedjan för ekologiska ägg vidtar åtgärder på grund av de förhöjda PFAS-halterna. Sänkningen av PFAS-halterna i ekologiska ägg visar att de vidtagna åtgärderna har varit tillräckliga. Fisket är riktat till fiskarter och fiskeområden som innehåller mindre PFAS-föreningar. Foderföretag som tillverkar och använder fiskmjöl har undersökt partier av fiskmjöl och företag som tillverkar foderblandningar har dessutom minskat mängden fiskmjöl i sitt foder. Fiskmjölspartier som innehåller så få PFAS-föreningar som möjligt har valts ut för utfodringen av ekologiska höns. Användningen av fiskmjöl har minskats på gårdar med ekologiska ägg. Fiskmjöl har en central betydelse för den ekologiska näringen och det har inte uppmanats att användningen av det helt ska upphöra.

Vid utfodring av golvhöns, höns i inredda burar och utehöns används aminosyror som godkänts som tillsatsämnen för att uppnå en balanserad aminosyrasammansättning. I ägg från dessa produktionsinriktningar har halterna av PFAS-föreningar redan tidigare varit mycket små eller inte observerats alls.

PFAS-föreningar är beständiga organiska föreningar som avstöter vatten, smuts och fett. Föreningarna används till exempel i kosmetika, inredningstextilier, stekpannor och förpackningsmaterial för livsmedel. Användningen av föreningarna har numera begränsats, men på grund av deras beständighet förekommer PFAS-föreningar fortfarande i livsmedel.  PFAS-föreningarna har visat sig försvaga immunförsvaret. I Europeiska kommissionens förordning (EU) 2023/915 fastställs gränsvärden för PFAS-föreningar för ägg, fiskeriprodukter och musslor samt för kött och andra ätbara delar från nötkreatur, svin, fjäderfä, får och vilt.     

Tilläggsuppgifter

PFAS-föreningar i livsmedel:

  • specialexpert Kaisa Kukkonen, tfn 029 520 4497
  • sektionschef Sari Sippola, tfn 029 520 5008

Riskbedömning av PFAS-föreningar:

  • forskningsprofessor Johanna Suomi, tfn 029 520 5034

PFAS-föreningar i foder:

  • specialexpert Nora Mäntysaari, tfn 029 520 4589
  • sektionschef Hanna Laatio, tfn 029 520 4533

E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi