Den ekologiska produktionen är under kontroll

31. maj 2024

Årsrapporten om övervakningen av ekologisk produktion är publicerad. På basen av övervakningen konstateras att aktörerna följer reglerna för ekologisk produktion. Rapporten publiceras endast på finska.

Rapporten om övervakningen av ekologisk produktion 2023 (på finska)