Ekomat för konsumenter

Av odlingsarealen i Finland används circa15 procent för ekologisk produktion. De ekologiska gårdarna är litet större än genomsnittet. I Finland finns det över 4 800 ekogårdar  och över 1100 av dem  också har ekologiska djur. Odlingsarealen och antalet ekologiska djur  ökar fortfarande. Ekologiska livsmedel produceras, importeras och lagras av över 700 företag.

Konsumenterna kan lita på ekologiska produkter

Alla gårdar och företag som producerar eller framställer ekologiska produkter kontrolleras minst en gång om året. Övervakningsresultaten visar att de ekologiska produkterna som finns på marknaden har framställts i enlighet med kraven.

Kraven på ekologisk produktion fastställs i EU-lagstiftningen. I Finland är det Livsmedelsverket som styr och planerar övervakningen samt övervakar tillverkarna av ekologiska livsmedel och foder. De ekologiska gårdarna övervakas av NMT-centralerna. Tullen övervakar ekologiska produkter som importeras till Finland. På Åland övervakas den ekologiska produktionen av Ålands landskapsregering. Övervakningen av den ekologiska produktionen är avgiftsbelagd för de aktörer som omfattas av den.

Ekointyg borgar för äktheten hos den ekologiska produkten

Användning av märkningar som hänvisar till ekologisk produktion förutsätter att aktören anmäler sig till ekokontrollsystemet. Märkningar kan användas på jordbruksprodukter, livsmedel, foder samt växters förökningsmaterial och frön.

Anmälning till kontrollsystemet görs genom en NTM-central (åkerväxt-, växthus-, husdjursproduktion - eller uppsamling av ekologiska skogsprodukter och låggradig förädling på gården) eller genom Livsmedelsverket (livsmedel, foder och förökningsmaterial). Innan aktören anmäler sig till kontrollsystemet ska aktören sätta sig in i kraven för ekologisk produktion och bereda de bilagor som behövs i anmälningen.

Till aktörer som godkänts i kontrollsystemet beviljas ett intyg, dvs. ett ekointyg, med vilken aktören kan påvisa att han eller hon omfattas av övervakningen av ekologisk produktion. Detta borgar emellertid inte för att enskilda produktionspartier har producerats ekologiskt. En aktör som godkänts i kontrollsystemet kan efter det att anmälan godkänts sälja sina ekologiskt producerade produkter med märkningar som hänvisar till ekologiska produktionssätt.

 

 

Sidan har senast uppdaterats 29.3.2023