Statistik om ekologisk produktion

Statistik

År 2022

År 2021

År 2020

År 2019

År 2018

År 2017

 • Sammandrag per ELY-central över aktörer och produktionsarealer 2017 (pdf, 54 kbyte)
 • Produktionsarealerna för de viktigaste spannmåls- och vallväxterna år 2017 (pdf, 48 kbyte)
 • Produktionsarealerna för de viktigaste trädgårdsväxterna 2017 (pdf, 48 kbyte)
 • Sammandrag över antalet ekodjur 2017 (pdf, 27 kbyte)
 • Sammandrag över antalet ekodjur per ELY-central 2017 (pdf, 47 kbyte)

År 2016

 • Sammandrag per ELY-central över aktörer och produktionsarealer 2016 (pdf, 54 kbyte)
 • Produktionsarealerna för de viktigaste spannmåls- och vallväxterna år 2016 (pdf, 52 kbyte)
 • Produktionsarealerna för de viktigasta trädgårdsväxterna 2016 (pdf, 113 kbyte)
 • Sammandrag över antalet ekodjur 2016 (pdf, 26 kbyte)
 • Sammandrag över antalet ekodjur per ELY-central 2016 (pdf, 38 kbyte)

År 2015

 • Sammandrag per ELY-central över aktörer och produktionsarealer (pdf, 46 kbyte)
 • Produktionsarealerna för de viktigaste spannmåls- och vallväxterna år 2015 (pdf, 46 kbyte) 
 • Produktionsarealerna för de viktigasta trädgårdsväxterna 2015 (pdf, 35 kt)
 • Sammandrag över antalet ekodjur 2015 (pdf, 26 kbyte)
 • Sammandrag över antalet ekodjur per ELY-central 2015 (pdf, 38 kbyte)

År 2014

 • Sammandrag per ELY-central över aktörer och produktionsarealer 2014, (pdf, 46 kbyte)
 • Produktionsarealerna för de viktigaste spannmåls- och vallväxterna år 2014  (pdf, 46 kbyte)
 • Produktionsarealerna för de viktigaste trädgårdsväxterna 2014 (pdf, 35 kbyte)
 • Sammandrag över antalet ekodjur 2014 (pdf, 26 kbyte)
 • Sammandrag over antalet ekodjur per ELY-central 2014 (pdf, 40 kbyte)

Äldre statistik

 • Sammandrag per ELY-central över aktörer och produktionsarealer 2013, 31.12.2013 (pdf, 34 kbyte)
 • Produktionsarealerna för de viktigaste spannmåls- och vallväxterna år 2013, 31.12.2013 (pdf, 16 kbyte)
 • Produktionsarealerna för de viktigaste trädgårdsväxterna år 2013, 31.12.2013 (pdf, 15 kbyte)
 • Sammandrag över antalet ekodjur 2013
 • Sammandrag över antalet ekodjur per ELY-central 2013
 • Sammandrag per ELY-central över aktörer och produktionsarealer 2012, (pdf. 12 kbyte)
 • Produktionsarealerna för de viktigaste spannmåls- och vallväxterna år 2012, 31.12.2012
 • Produktionsarealerna för de viktigaste trädgårdsväxterna år 2012, 31.12.2012
 • Sammandrag över antalet ekodjur 2012
 • Sammandrag över antalet ekodjur per ELY-central 2012
 • Sammandrag per ELY-central över aktörer och produktionsarealer 2011, 31.12.2011 (pdf, 36 kbyte)
 • Produktionsarealerna för de viktigaste spannmåls- och vallväxterna år 2011, 31.12.2011
 • Produktionsarealerna för de viktigaste trädgårdsväxterna år 2011, 31.12.2011
 • Sammandrag över antalet ekodjur 2011
 • Sammandrag över antalet ekodjur per ELY-central 2011

Datasökningar

Man kan få mera detaljerad statistik om ekoproduktionen genom Livsmedelsverkets avgiftsbelagda datasökning. Uppgifterna skall begäras på blanketten för datasökning.

Livsmedelsverket fakturerar för tjänsten i enlighet med Livsmedelsverkets prislista. Reglerna för överlämnande av data ur våra register hittas här.

Sidan har senast uppdaterats 15.9.2022