Söktjänsten - Är ekoprodukterna du köper kontrollerad produktion i Finland?

Ekocertifikat utfärdade efter den 1 januari 2022

Du hittar ekocertifikat som har beviljats efter 1.1.2022 via sökfunktionen i Traces-systemet. Sökfunktionen fungerar bäst med webbläsarna Chrome och Firefox. 

Här hittar du anvisningar om hur du kan söka efter certifikat i Traces. Tjänsten kan också användas av konsumenter.

Ekologiska livsmedel som beretts i EU känns igen på logon Europalövet, som är obligatorisk på konsumentförpackningarna. I samband med logon anges också alltid en kod som anger tillsynsmyndigheten. Livsmedelsverkets kod är FI-EKO-201 (livsmedel, foder och förökningsmaterial). De ekologiska lantbruken hör under NTM-centralernas tillsyn, deras kod är FI-EKO-101...115.

Söktjänsten ger dig en kopia av företagets ekocertifikat ur sökfunktionen i Traces-systemet. I söktjänsten hittar du endast det senast utställda certifikatet. Äldre certifikat , som inte mera är i kraft ges inte.  De aktörer som uppfyller EU-lagstiftningens krav för ekologisk produktion får detta intyg.

Man får göra hänvisningar till ekologisk produktion genom märkning bara om aktören hör till kontrollsystemet. Om sökresultatet ger vid handen att den aktör som har uppgetts på förpackingen inte hör till kontrollen ber Er vi meddela om det till Livsmedelsverket per e-post: luomuelintarvike@ruokavirasto.fi.

Ekocertifikat utfärdade före 31.12.2021

Livsmedelsverkets gamla söktjänst har tagits ur bruk.

 

Sidan har senast uppdaterats 14.5.2024