Prislista

Jord- och skogsbruksministeriets förordnings 1248/2023 reglerar avgiftsbeläggningen av Livsmedelsverkets prestationer och avgifterna för offentligrättsliga prestationer (avgiftsbelagda myndighetstjänster). Utöver myndighetstjänster erbjuder Livsmedelsverket andra avgiftsbelagda tjänster och om avgifterna för dem besluter Livsmedelsverket på företagsekonomiska grunder. Se ovan nämnda avgifter i Livsmedelsverkets prislista. 

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för renskadenämndens prestationer 1215/2022.

Jord- och skogbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämndes prestationer 1214/2022

I Livsmedelsverkets prislista nedan hittar du information om avgifter för prestationer och myndighetstjänster. I prislistan ingår inte avgifter för självständiga nämnder, dessa hittar du i följande sidor:

  • Renskadenämndens prestationer 1215/2022.
  • Veterinärmedicinska skadenämndes prestationer 1214/2022

Om prislistan inte visas ordentligt, öppna prislistan i ett eget fönster.

 

Sidan har senast uppdaterats 8.5.2024