Prislista

För Livsmedelsverket avgiftsbelagda tjänster dvs. prestationer uppbärs avgift enligt jord- och skogsbruksministeriets (JSM) förordnings 1146/2018 och  986/2019.

Livsmedelsverkets prislista.

Därtill Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämnden prestationer  1087/2018.