Prislista

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1193/2021 reglerar avgiftsbeläggningen av Livsmedelsverkets prestationer och avgifterna för offentligrättsliga prestationer (avgiftsbelagda myndighetstjänster). Utöver myndighetstjänster erbjuder Livsmedelsverket andra avgiftsbelagda tjänster och om avgifterna för dem besluter Livsmedelsverket på företagsekonomiska grunder.

Livsmedelsverkets prislista. I prislistan ingår i förordning 1193/2021 och prestationer av Livsmedelsverket som prissatts på företagsekonomiska grunder. I prislistan ingår också priserna på de offentligrättsliga laboratorieundersökningar med tanke på djursjukdomar som avses i 2 § i förordning 1193/2021. 

Därtill jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för renskadenämndens prestationer 1102/2021.

 

Sidan har senast uppdaterats 24.8.2022