Prislista

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 161/2021 reglerar avgiftsbeläggningen av Livsmedelsverkets prestationer och avgifterna för offentligrättsliga prestationer (avgiftsbelagda myndighetstjänster). Utöver myndighetstjänster erbjuder Livsmedelsverket andra avgiftsbelagda tjänster och om avgifterna för dem besluter Livsmedelsverket på företagsekonomiska grunder.

Livsmedelsverkets prislista. I prislistan ingår prestationer av Livsmedelsverket som prissatts på företagsekonomiska grunder och priserna på de offentligrättsliga laboratorieundersökningar med tanke på djursjukdomar som avses i 2 § i förordning 161/2021.  De övriga offentligrättsliga prestationerna ingår i förordning 161/2021.

Därtill jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadeämnden prestationer 1012/2020.

 

Sidan har senast uppdaterats 11.3.2021