Ekologiskt producerat frön och plantor (förökningsmaterialregister)

Ekologiskt producerat utsäde och plantmaterial bör alltid användas inom ekoproduktionen då så är möjligt. Livsmedelsverket upprätthåller ett register över förökningsmaterial som innehåller allt tillbudsstående ekoförökningsmaterial. Registret baserar sig på anmälningar om tillgången på utsäde och plantmaterial vilka inlämnats av företag som marknadsför ekoutsäde.

Förökningsmaterialregister (29.2.2024, pdf)

Om ekologiskt förökningsmaterial eller ett förökningsmaterial under omläggning inte finns att tillgå, behöver du ett giltigt tillstånd att använda konventionellt förökningsmaterial. Det kan vara ett tillstånd som gäller en växtart för alla ekologiska jordbrukare (Livsmedelsverkets allmänna tillstånd) eller ett tillstånd per parti som beviljas av NTM-centralen för en ekologisk jordbrukare och ett parti.

Möjliga orsaker är exempelvis odlingstekniska orsaker såsom växttid, krav på växtplats eller sjukdomsbenägenhet. Ansökningsblanketten och anvisningarna för tillstånd hittar du i Produktionsinsatserna för ekologisk produktion.

I den nationella förteckningen finns upptagna de arter som anses vara tillräckligt tillgängliga som ekologiskt utsäde kvantitativt och som lämpliga sorter på den finländska marknaden. För arter, underarter eller sorter som införts i den nationella förteckningen kan NTM-centralen inte bevilja partispecifika tillstånd att använda konventionellt förökningsmaterial, förutom i vissa särskilda situationer

I den nationella förteckningen för år 2024 finns följande arter: 

  • foderärter (från vilka man tar skörden)
  • höstråg (utom hybridsorter, lantsorter och andra ursprungsväxter)
  • höstrybs
  • höstvete
  • rödklöver
  • rörsvingel
  • timotej

Närmare information om tillståndsvillkoren finns i avsnitt 5.3 Undantagsmöjligheter att använda konventionellt förökningsmaterial.

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2024