TRACES-systemet

I TRACES-systemet införs tvåstegsidentifiering. Du måste byta till tvåstegsidentifiering den 11.6. till 2024. Du hittar instruktionerna på engelska här.

TRACES är en förkortning av Trade Control and Expert System. TRACES är utvecklat för att trygga möjligheten att spåra och övervaka bland annat levande djur, växter och foder samt animaliska, ekologiska, växt- och träprodukter. Traces används både i handel på den inre marknaden mellan EU-länderna (djur och animaliska produkter) och vid import från länder utanför EU. Systemet upprätthålls av Europeiska kommissionen och används av myndigheter och företag.

TRACES är användarvänligt. Programmet kan användas i alla medlemsländer på landets eget språk. I det land som tar emot hälsointyg och importanmälningar får man fram informationen på det aktuella landets eget språk oberoende på vilket språk det ursprungligen har skrivits. En intygs- eller anmälningsmodell som en gång skrivits behöver inte skrivas helt på nytt utan ett tidigare skrivet motsvarande intyg kan användas som underlag. Ett redan godkänt intyg kan enkelt ersättas med ett nytt intyg, om försändelsens uppgifter har ändrats och det nya intyget står i samband med det ersatta intyget. Via programmet kan man söka efter tidigare ifyllda intygsmodeller.

TRACES är säkert. Tack vare användarprofilerna kan endast berättigade personer få tillgång till sådan information som kräver berättigande. Programmet sänder ingen information utan endast ett e-postmeddelande till den aktuella aktören, så att denne vet om att han kan gå in i programmet och se den information som avses i meddelandet. Av säkerhetsskäl ser endast myndigheterna information om företag som verkar i olika länder. Kommersiella aktörer har inte åtkomst till sådan information. Registrering av företag som användare av programmet kan endast ske med godkännande av myndigheterna i respektive medlemsland.

TRACES Classic och TRACES-NT

 För närvarande pågår en övergångsperiod under vilken både TRACES Classic (dvs. det gamla TRACES-systemet) och TRACES-NT (dvs. det nya TRACES-systemet) fungerar parallellt. TRACES Classic används endast till slutet av 2021. TRACES Classic och TRACES-NT är helt separata system och informationen cirkulerar inte mellan systemen. Siksi järjestelmiin tulee rekisteröityä erikseen. För att importen/exporten ska gå så smidigt som möjligt är det bra att närmare ta del av information om registrering, användning och rådgivning på de sektorsspecifika webbplatserna:

 
Sektor Intyg Gäller E-post Webbplats-
sivut
System i användning;
Foder CHED-D Annat än animaliskt foder med förstärkt övervakning (t.ex. nötter) rehutuonti@
ruokavirasto.fi
Foder TracesNT
Växter CHED-PP Växter avsedda för plantering (bl.a. frön, sticklingar, krukväxter), vegetabiliska produkter, virke (bl.a. runt virke, flis, sågat virke), begagnade jordbruks- och skogsbruksmaskiner kasvinterveys.rekisteri@
ruokavirasto.fi
Växter TracesNT
Djur och animaliska produkter från länder utanför EU CHED-A,
CHED-P
Djur och animaliska produkter från länder utanför EU, foder och biprodukter (bl.a. produkter framställda av blod) rajatarkastus@
ruokavirasto.fi
Djur och animaliska produkter TracesNT/ Traces Classic
Förflyttning av djur på den inre marknaden INTRA Vissa djur, deras könsceller och embryon inom området för EU:s inre marknad Vänligen ta kontakt med Regionförvaltningsverkets länsveterinär. Förflyttning av djur på den inre marknaden

Traces Classic/INTRA

17.10.2021->Traces NT

Animaliska biprodukter DOCOM
(Kommersiellt dokument)
Animaliska biprodukter (kl 1 och 2 samt PAP) inom området för EU:s inre marknad abp@ruokavirasto.fi Animaliska biprodukter Traces Classic
Ekologisk produktion COI/
Kontrollintyg
Samtliga ovannämnda produkter med ekologisk status luomuelintarvike@
ruokavirasto.fi
Ekologisk produktion TracesNT
FLEGT FLEGT Produkter som tillverkats av trä för import från Indonesien med FLEGT-licens tuovi@ruokavirasto.fi FLEGT-
licenssystem
TracesNT

Export till länder utanför EU

Hälsointyg

Foder, levande djur, könsceller och animaliska produkter som omfattas av ett exporthälsointyg till destinationslandet enligt TRACES-systemet

vienti@ruokavirasto.fi

Traces-registrering

TracesNT och Traces Classic parallellt från 1.10.2021. Traces Classic kommer att tas ur den 31.12.2021.

Sidan har senast uppdaterats 28.3.2024