TRACES

TRACES-järjestelmän käyttäjille  

Eläinperäisten tuotteiden kohdalla ilmoitus prosessi on samanlainen kuin kasvituotteiden. Eläinperäisten tuotteiden uusi dokumenttimalli on CHED P (Products=tuotteet), eläville eläimille CHED A (animals=eläimet). 

Ohje TRACES -pääkäyttäjän tunnusten hakemiseen tässä

Kirjautumisohjeet englanniksi löydät tästä (Hae tunnuksia Toimijana (Engl. Operator))

Järjestelmään pääset tästä linkistä.

TRACES on lyhenne sanoista Trade Control and Expert System. 

TRACES on kehitetty varmentamaan elävien eläinten ja eläintuotteiden jäljitettävyys ja valvonta niin EU maiden välisessä sisämarkkinakaupassa kuin tuonnissa EU:n ulkopuolisista maista. Ohjelmaa voidaan käyttää kaikissa jäsenmaissa oman maan kielellä.

TRACES-NT:ssä täytetään jokaista tuontierää kohden CHED -dokumentti - Common Health Entry Document, eli Yhteinen terveyttä koskeva tuloasiakirja. Täyttämällä CHEDin TRACES -järjestelmässä ennakkoilmoittaudutaan samalla valitulle eläinlääkinnälliselle rajatarkastusasemalle rajatarkastukseen saapuvaksi.

Mitään kolmansista maista tuotavaa erää ei hyväksytä eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen, ellei siitä ole tehty ennakkoilmoitusta TRACES -järjestelmässä. Vain poikkeustapauksissa voi Ruokaviraston palveluksessa oleva rajaeläinlääkäri tehdä ennakkoilmoituksen tuojan puolesta erikseen määrättyä maksua vastaan. Tämä palvelu on vain yksityisasiakkaille! 

TRACES -järjestelmää käytetään kaikessa elävien eläinten tai eläintuotteiden kaupallisessa tuonnissa kolmansista maista. Järjestelmää käytetään myös, kun:

  • eläimet viedään edelleen toiseen jäsenvaltioon;
  • kyseessä ovat hylätyt erät, muonitus- ja kauttakuljetuserät - mukaan lukien Suomessa välivarastoitavat erät, kolmannesta maasta palautettavat EU-alkuperää olevat erät, ne erät, joiden tarkastus suoritetaan loppuun toisella rajatarkastusasemalla (ns. edelleenlähetettävät erät) sekä kanavoitavat erät;
  • tuotteet on tarkoitettu jäsenvaltioon tai alueelle, jotka saavat yhteisön lainsäädännön puitteissa esittää erityisvaatimuksia;
  • kyseessä on erityisiä tarkoituksia varten sallittu tuonti yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

Ohjelman käyttäjä pääsee täyttämään CHED-asiakirjan rekisteröidyttyään TRACES-käyttäjäksi ja toimimalla ohjelman edellyttämällä tavalla. TRACESissä käytössä ovat erikseen CHED-asiakirja eläville eläimille (CHED-A) sekä CHED-asiakirja tuotteille (CHED-P).

TRACES ja kauttakuljetus

Kauttakuljetuksissa tulee ennakkoilmoitusta tehtäessä täydentää tiedot myös rajatarkastuksen jälkeisen kuljetusyrityksen ja -välineen osalta. Kuljetusvälineen tunnisteena voi käyttää kontin tunnistetietoja, jos kuljetusvälineen tunnistetiedot eivät ilmoitusta tehtäessä ole vielä tiedossa. Kuljetusyrityksen osalta voidaan täyttää sen yrityksen tiedot, joka oletettavasti tulee kuljetuksen hoitamaan. Jos muuttuneet tiedot kuljetusvälineestä saadaan ennen rajatarkastusta, tulee kuljetusvälineen tiedot ja kuljetusyritys käydä muuttamassa ilmoitukseen.

Todellisen kuljetusyrityksen ollessa joku muu kuin mitä CHE:iin on merkitty, on ensiarvoisen tärkeää, että kuljetuksen muut tiedot on täytetty huolellisesti. Rajanylityksen jälkeisen kuljetuksen asiakirjalla tarkoitetaan TIR Carnetia. Tähän kohtaan voi täyttää myös rahtikirjan (CMR) tiedot jos TIR Carnetia ei vielä ole. Jos TIR Carnetia ei rajatarkastusta tehtäessä ole, on CHED:in lisäksi myös rahtikirja esitettävä poistumisrajatarkastusaseman tullissa.

Jos CHEDiä ei ole täytetty oikein tai se on täytetty puutteellisesti

voidaan rajatarkastusasemalla:

  • joko jättää tarkastus suorittamatta kunnes oikein täytetty CHED on saatu, tai
  • laskuttaa tuojaa CHED-lomakkeen täytöstä, lähtöhintana à 50 € + mahdollinen lisämaksu aikaa vievästä tarkastuksesta asetuksen julkisoikeudellisista suoritteista (hinnasto) mukaisesti.

Hyväksyttyjen laitosten tarkistaminen TRACES:issä

Eläintuotteita voidaan EU:hun tuoda kolmansista maista pääsääntöisesti vain hyväksytyistä laitoksista. Hyväksyttyjen laitosten listat löytyvät EU Komission sivuilta.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 19.9.2022