Stöd och utveckling

Guider och blanketter

Genvägar

Lagring

Transportbidrag

Transportbidrag för kött

Transportbidrag för mjölk

Stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel

Transportstöd för sockerbeta

  • 178 Transportstöd för sockerbeta (elektronisk ansökan i Viputjänsten)

Producent- och branschorganisationer

Guide för producentorganisationer (alla sektorer) och ansökningsblanketter

Blanketter och guide för producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker

Guide och blankett för branschorganisationer

Kundregistrering

Företagsstöden för landsbygden 2014–2022

Företagsstöd för landsbygden kan sökas via e-tjänsten Hyrrä:

Blanketter

Uppgifterna på blanketten lagras i datalagret för landsbygdsutveckling. Registeruppgifter används bl.a. för behandling av ansökningar om stöd och utbetalning samt för tillsyn över och uppföljning av stöd. Uppgifter överlåts till utomstående bara om de i lag föreskrivna förutsättningarna för utlämnande av uppgifter uppfylls. Uppgifter i datalagret får lämnas ut till exempel för skötsel av myndighetsuppgifter och för vetenskaplig forskning. Mer information om behandlingen av personuppgifter får du på sidan Dataskydd.

Skolprogram

Sidan har senast uppdaterats 10.6.2024