Gödselfabrikat

Blanketter

Näringsverksamhet

Anmälningar om näringsverksamhet vi ber att göra i första hand via e-tjänsten Touko. De kan också lämnas med e-post till lannoite.ilmoitukset@ruokavirasto.fi.

  • Ansökan om godkännande av anläggning (doc, pdf
  • Ansökan om godkännande av lager (doc, pdf
    (Lagring av gödselfabrikat av animaliskt ursprung)

Ansökningar om godkännande av anläggningar ska undertecknas och skickas per post till adressen Ruokavirasto, lannoitejaosto, PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

Förhandsanmälan om import

Förhandsanmälningar om import bör lämnas med e-post till lannoite.ilmoitukset@ruokavirasto.fi.

  • Förhandsanmälan om import (doc, pdf)

Gödselfabrikatkontrollens inspektioner

Årsanmälningar

Anvisningar

  • Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat (pdf)
  • Anvisning för uppgörandet av varudeklaration för jordförbättringskompost (pdf)
  • Anvisning för uppgörandet av varudeklaration för jordblandningar (pdf, 176 kb)
  • Varudeklaration för organiska gödselmedel
 
Sidan har senast uppdaterats 23.5.2024