Gödselfabrikat och verksamhet inom gödselbranschen

Avsnittet Gödselmedel och gödselfabrikat innehåller bland annat krav på kvalitet och förpackningspåskrifter för gödselfabrikat, information om selengödsling samt exempel på hur olika slag av återvunna näringsämnen, såsom stallgödsel, aska och avloppsslam, bearbetas och används som gödselfabrikat.

I avsnittet Verksamhet har vi sammanställt de lagstadgade förpliktelserna som hör samman med gödselbranschen, såsom anmälningar, egenkontroll och godkännande av anläggningar, samt den viktigaste lagstiftningen

I avsnittet Tillsyn berättas om hur tillsynen över produkter och verksamhet är organiserad och om tillsynsresultaten. Här ges också gödselkontrollens kontaktuppgifter samt information om tillsynsregistret.

I avsnittet EU:s nya förordning om gödselprodukter finns information om bland annat CE-märkning, anmälda organ samt produktfunktions- och komponentmaterialkategorier baserade på verksamheten.

I avsnittet Ny lag om gödselmedel går vi igenom de viktigaste ändringarna i den nationella lagstiftningen.

Sidan har senast uppdaterats 9.1.2023