Utlåtande om utkastet till förslaget till lag om gödselmedel

3. december 2021

Jord- och skogsbruksministeriet begär ert utlåtande om utkastet till förslaget till lag om gödselmedel och till lagar som har samband med den senast 21.1.2022. Begäran om utlåtande och lagförslag finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats: http://mmm.fi/sv/paremiss