Resultaten av övervakningen av gödselprodukter 2021 har publicerats

21. juli 2022

Rapporten om övervakningen av gödselprodukter och analysrapporten för produktkontroll 2021 har publicerats.

På basis av kontrollresultaten uppfyller de gödselprodukter som tillverkas i Finland och släpps ut på marknaden i huvudsak kraven i lagstiftningen på deras säkerhet och kvalitet, och inga specifika problem har förekommit och gödselaktörerna uppfyller kraven i lagstiftningen väl.

Produktkontrollen betonade nya produkter som producerats utanför Finland och aktörer som inte tidigare har övervakats. Särskild uppmärksamhet ägnades också åt märkning. Av dessa skäl observerades fler avvikelser i produktkontrollen än tidigare.

Mer omfattande information om tillsynen av gödselprodukter och förra året finns i Rapporten om övervakningen av gödselprodukter 2021 och i Analysresultat för produktkontroll av gödselprodukter 2021.

Rapporter om övervakningen av gödselprodukter för 2021 (på finska):

Rapporten om övervakningen av gödselprodukter 2021 (pdf)

Analysresultat för produktkontroll av gödselprodukter 2021 (pdf)

 

Mer information: lannoitevalvonta(at)ruokavirasto.fi