Infobrev 1/2023

26. januari 2023

Gödselkontrollens infobrev den 3 januari 2023 fi/sve (pdf) om aktuella frågor har skickats per e-post till kontaktpersoner för verksamhetsutövare och verksamheter i kontrollregistret. Informationsbrevet kan även postas till de som inte ingår i kontrollregistret genom att skicka en förfrågan till adressen lannoitevalvonta(at)ruokavirasto.fi