Tillsynsregister

För tillsynen för Livsmedelsverket ett riksomfattande register över anmälningspliktiga aktörer. Länken till förteckningen över aktörer som anmält sig till registret finns nere på sidan. Av förteckningen framgår bland annat företagets bransch, såsom tillverkning eller import, och för anläggningar som kräver godkännande också godkännandenumret.

Anmälningsskyldigheten gäller aktörer som tillverkar, tekniskt bearbetar, släpper ut på marknaden och importerar gödselfabrikat. För införandet i registret tas en avgift ut enligt prislistan.

 

Uppdaterad förteckning över aktörer som anmält sig till registret 

Sidan har senast uppdaterats 16.11.2022