Prislista

Gödselkontrollens prislista

Bestämmelser om Livsmedelsverkets avgifter ingår i jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer 1248/2023.

 

Sidan har senast uppdaterats 12.2.2024