Verksamhet

En aktör inom gödselbranschen ska anmäla sig till det tillsynsregister som förs av Livsmedelsverkets sektion för gödselfabrikat när verksamheten är någon är följande:

Som tillverkning betraktas också uppkomst av biprodukter och avfallsfraktioner från industrin i samband med andra processer, när dessa används som gödselfabrikat.

Registrering krävs inte av aktörer som enbart lagrar, transporterar eller säljer gödselfabrikat vidare. 

För registreringen tas ut en avgift enligt prislistan. 

Verksamheten förutsätter följande åtgärder:

Kvalitets- och säkerhetskraven för gödselfabrikat samt kraven på varudeklaration och förpackningspåskrifter finns i punkten gödselmedel och gödselfabrikat.

Sidan har senast uppdaterats 2.11.2023