Sidan är under konstruktion. Denna sida innehåller information om den nya EU-gödselförordningen (2019/1009)

EU-förordningen om gödselprodukter medför ändringar i produkterna och i tillverkningen av dem

 

EU:s förordning (2019/1009) om gödselprodukter trädde i kraft 14.7.2019 och den börjar tillämpas på tillverkningen och marknadsföring av CE-märkta gödselprodukter 16.7.2022. Då tillämpandet inleds upphäver den nya förordningen förordning (EG) nr 2003/2003. EU-förordningen om gödselprodukter harmoniserar tillverknings- och kvalitetskraven på gödselprodukter som marknadsförs inom Europeiska unionens område.  I förordningen har gödselprodukterna indelats i produktfunktionskategorier och råvarorna som är tillåtna i dem har fastställts i komponentmaterialkategorier (CMC).

Sidan har senast uppdaterats 10.9.2021