Publiceringen av förteckningen över gödselföretagare har ändrats

21. januari 2022

Publiceringen av listan över gödselföretagare har ändrats. En uppdaterad lista kommer att publiceras i Livsmedelsverkets Öppen information -portal under rubriken ”Rehu- ja lannoitealan toimijat”.

I portalen är det möjligt att välja språk för listan (finska eller svenska). Listan kan laddas ner som en excel-fil.

Från det översta fältet kan foderföretagare sökas enligt godkännandenummer, godkännandens typ och registrerade verksamheter. Du kan även söka efter operatörer i den översta fältet efter plats (postkontor). Genom listan kan operatörer även sökas på kundnummer och företagsnamn.