ilppa - Miljö- och hälsoskyddets elektroniska anmälningstjänst

ilpan sininen logo.

Verksamheten i enlighet med livsmedelslagen och hälsoskyddslagen

 • inledande av
 • väsentlig ändring av
 • avslutande av

Från ilppa hanteras informationen elektroniskt.

Innan du gör anmälan behöver du följande

 1. En Suomi.fi-fullmakt som gäller det före-tag för vars räkning du vill göra anmälan.
 2. Uppgifter om var din verksamhet är be-lägen samt om verksamhetens art och omfattning.
 3. I verksamhet som är förenlig med hälsoskyddslagen åtminstone följande bilagor: planritningen, uppgift av byggnadstillsynsmyndigheten om lokalens användningsändamål, samt om eventuella andra tillstånd/anmälningar som är an-hängiga. Därtill kan den lokala tillsynsmyndigheten be övriga utredningar, planer och ritningar.

Hur handläggningen av ärendet framskrider

 1. Anmälan kommer in till din regionala till-synsenhet, i viken inspektören går igenom anmälan. Inspektören granskar att informationen är tillräcklig för registrering av verk-samheten, och kan vid behov be om tilläggs-uppgifter.
 2. Verksamheten som du anmält registreras och tillsynsenheten skickar intyg över att anmälan handlagts. Efter handläggningen se du i ilppa de uppgifter om verksamhetsstället som du anmälde eller de ändringar som gjorts i anmälan. Du ser också uppgifterna om de verksamheter som du anmält tidigare. Handläggningstiden varierar från en tillsyn-senhet till en annan.
 3. Oftast inspekterar inspektören verksamheten då den börjat eller senast inom 12 månader efter att anmälan mottagits. Vanligtvis kom-mer inspektören överens med dig i förväg om tidpunkten för den första inspektionen.4. Handläggningen av anmälan, första inspektionen samt i fortsättningen övriga inspektioner som följer tillsynsplanen är avgiftsbelagda.

Anvisningar för Suomi.fi-identifiering samt hur fullmakter ges

Innan du kan logga in till ilppa-applikationen måste du ha en fullmakt som ges av företagets officiella representant i Suomi.fi-tjänsten. Företagets officiella representant är en person som i handelsregistret eller i Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ) anges ha en roll i ett förvaltningsorgan i det aktuella företaget eller i organisationen. Fullmakter ges och ansöks i Suomi.fi-tjänsten.

Mera information om vem som ger behövlig fullmakt och hur det går till finns i Suomi.fi-tjänsten

Den som ger fullmakter ska beakta att han ger fullmakterna i rollen som företagets representant, inte som privatperson (Välj: Byt användarroll > Uträtta ärenden för företag). En person som vill använda tjänsten kan också göra en fullmaktsbegäran för företag i Suomi.fi-tjänsten.

Den fullmaktskategori som ska väljas heter ”Miljöhälsovårdens anmälningar”. Under den väljer man rätt bransch.

På webbplatsen Suomi.fi och i ilppa loggar man alltid in med sitt personliga identifieringsverktyg. För det behövs exempelvis bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.

Tips om hur man ger fullmakter i Suomi.fi

 • Fullmaktstyp ska vara 1) Fullmakt: du befullmäktigar personer och/eller företag att uträtta de ärenden du valt för det här företaget. 
 • Om företagets verkställande direktör eller annan person, som har rätt att uträtta ärenden för företaget, vill använda ilppa, ska han ge sig själv fullmakter i Suomi.fi
 • Fullmaktskoder bland vilka man väljer rätt bransch:
  • Registrering av gödselaktörer och tillsynsuppgifter
  • Registrering av foderaktörer och tillsynsuppgifter 
  • Anmälan, tittande på och ändring av uppgifter i anslutning till verksamhet i utsädesbranschen

 

Sidan har senast uppdaterats 16.11.2020