MEVI – datasystemet för skogsodlingsmaterial

Datasystemet MEVI är en webbtjänst avsedd för leverantörer av skogsodlingsmaterial. Med hjälp av den kan du:

 • uppdatera uppgifterna i registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial
 • lämna anmälningar om insamlingar av frön
 • ansöka om stambrev och OECD-certifikat för skogsodlingsmaterial
 • lämna anmälningar om frö- och plantpartier som marknadsförts till andra EU-länder

Du kan registrera dig som användare av datasystemet för skogsodlingsmaterial, om du är upptagen i registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial. Anvisningar om hur du registrerar dig finner du till höger på sidan.

Med hjälp av datasystemet för skogsodlingsmaterial följer Livsmedelsverket upp frönas ursprungskedja från skogen eller från fröplantager för skogsträd till en klängningsanstalt

 • upprätthåller uppgifterna i registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial
 • godkänner anmälningar om insamling av frön
 • utfärdar stambrev och OECD-certifikat för skogsodlingsmaterial
 • utövar tillsyn över handeln med skogsodlingsmaterial på EU:s inre marknad
 • erbjuder via webben frökällornas kunder och Naturresursinstitutet de uppgifter och de dokument som behövs vid planering och skötsel av fröplantager
 • sammanställer tillsynsuppgifter och inrapporterar dem

Tillsynsregister som ingår i datasystemet

I datasystemet MEVI ingår de tillsynsregister som Livsmedelsverket upprätthåller och de är registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial, registret över frökällor och registret över stambrev.

Registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial innehåller uppgifter om

 • registrerade företagare och verksamhetsställen
 • användare som registrerat sig som användare av e-tjänsten.

Registreringspliktiga leverantörer är de som producerar frö och plantor av skogsträd och de som marknadsför och importerar skogsodlingsmaterial.

Registret över frökällor innehåller uppgifter om godkända frökällor:

 • fröplantager för skogsträd
 • föräldraträden till en familj
 • frötäktsbestånd för insamling av frön
 • kloner som godkänts för vegetativ förökning


Registret över stambrev
innehåller uppgifter om alla stambrev som beviljats i Finland.

Livsmedelsverket utfärdar ett stambrev för det skogsodlingsmaterial som erhållits av godkända frökällor. Alla fröpartier som marknadsförs och används för sådd i plantskolor ska ha ett stambrev. Den som klänger frön ska ansöka om stambrev för fröpartierna senast inom tre månader efter att klängningen eller rensningen av fröpartiet har skett. Om stambrev för vegetativt förökade kloner eller klonblandningar ska ansökas i god tid innan de marknadsförs. 

Om stambrev ansöks i datasystemet MEVI.

Logga in i datasystemet MEVI

Mer information om hur man registrerar sig och om tjänsten:

Livsmedelsverket, Enheten för växthälsa, Skogsodlingsmaterial
Mustialagatan 3
00790 HELSINGFORS

Skogsodlingsmaterial 

Sidan har senast uppdaterats 23.4.2024