Hur man registrerar sig som leverantör av skogsodlingsmaterial

En leverantör av skogsodlingsmaterial som professionellt producerar, marknadsför eller importerar skogsodlingsmaterial ska införas i det register över leverantörer av skogsodlingsmaterial som upprätthålls av Livsmedelsverket. Leverantören av skogsodlingsmaterial registrerar sig samtidigt också i växtskyddsregistret. Man ska vara införd i växtskyddsregistret, om man producerar eller saluhåller sådant skogsodlingsmaterial som förutsätter ett växtpass.

En leverantör av skogsodlingsmaterial ska lämna en anmälan till Livsmedelsverket när verksamheten påbörjas, avslutas och då det sker väsentliga förändringar i verksamheten. Livsmedelsverket för ett register över leverantörer av skogsodlingsmaterial i datasystemet MEVI. Registreringen av nya företagare sker alltid med den bifogade registreringsblanketten. Införandet av en företagare i registret är avgiftsbelagt. Gör en anmälan vid ändringar i registeruppgifterna eller vid avslutandet av verksamhet i datasystemet MEVI:s e-tjänst där användarnamn är skapat för registrerade företagare. Ändringar i registeruppgifter och avregistrering då verksamheten avslutas är avgiftsfria.

Livsmedelsverket utövar regelbunden tillsyn över ställen där skogsodlingsmaterial produceras. Sådana är plantskolor för skogsträd, olika plantlager, fröklängningsanstalter, fröpackerier och frölager och ställen där frön förpackas. Livsmedelsverket utövar också tillsyn över marknadsföringen av skogsodlingsmaterial. Företagare som är skyldiga att ha ett växtpass kontrolleras årligen. För kontroller av verksamhetsställen uppbärs kontrollavgifter enligt Livsmedelsverkets prislista.

Registrering sker med blanketten nedan. Blanketten undertecknas och levereras till Livsmedelsverket. Returadressen finner du i ifyllningsanvisningen som bifogats till blanketten. Uppdateringen av registeruppgifter sker i den elektroniska kundtjänsten.

Ansökan om att bli införd i registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial med ifyllningsanvisning (doc)

Uppdatering av registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial i datasystemet MEVI (anvisning)

Sidan har senast uppdaterats 17.1.2023