Anmälan om att verksamheten avslutas i datasystemet MEVI

En leverantör av skogsodlingsmaterial ska lämna en anmälan till Livsmedelsverket om att verksamheten avslutas. Anmälan om att verksamheten avslutas lämnas i datasystemet MEVI. Anmälan lämnas separat för leverantören och varje verksamhetsställe. Strykningen från registret då verksamheten upphör är avgiftsfri.

Logga in i datasystemet MEVI

Uppgifter om leverantören

Uppgifterna om leverantören finner man under rubriken uppgifter om leverantören. Godkännandet och kompletterandet av blanketter sker på följande sätt:

 1. Öppna blanketten genom att klicka på tryckknappen Redigera blanketten.
 2. Blanketten för anmälan om avslutande finner du under rubriken anmälan om att verksamheten avslutas.
  • Företagaren ska uppge när det sista partiet skogsodlingsmaterial har marknadsförts.
  • I samband med avslutandet uppges platsen där produktionsbokföringen befinner sig. Produktionsbokföringen ska bevaras i minst 10 års tid efter att verksamheten avslutats.
 3. Märk uppgifterna som kontrollerade och sänd blanketten till Livsmedelsverket genom att klicka på tryckknappen Sänd.

Uppgifter om verksamhetsställena

Uppgifterna om leverantören finner du under rubriken uppgifter om leverantören. Godkännandet och kompletterandet av blanketter sker på följande sätt:

 1. Öppna blanketten genom att klicka på tryckknappen Redigera blanketten.
 2. Blanketten för anmälan om avslutande finner du under rubriken anmälan om att verksamheten avslutas.
  • Företagaren ska uppge när det sista partiet skogsodlingsmaterial har marknadsförts på verksamhetsstället.
  • I samband med avslutandet uppges platsen där produktionsbokföringen befinner sig. Produktionsbokföringen ska bevaras i minst 10 års tid efter att verksamheten avslutats.
 3. Märk uppgifterna som kontrollerade och sänd blanketten till Livsmedelsverket genom att klicka på tryckknappen Sänd.
Sidan har senast uppdaterats 8.9.2022