Souvenirer och privat import av livsmedel

Med privat import och souvenirer menas här sådana livsmedel eller produkter som en resenär för med sig för att använda i sitt privathushåll. Importkraven och begränsningarna varierar enligt djur- och växtart samt ursprungsland, och de grundar sig på ursprungslandets sjukdomsläge. Kraven och lagstiftningen är olika vid resa inom EU och till EU från ett land utanför EU.

Om man för med sig eller importerar produkter som inte ska användas i sitt privathushåll, måste man följa krav på kommersiell import.

Sidan har senast uppdaterats 27.2.2023