Import av livsmedel för eget bruk

Resenär!

Observera att livsmedel inte får importeras fritt från länder utanför Europeiska unionen till Finland. Inom EU finns det få begränsningar. Genom att följa begränsningarna hjälper du till att bekämpa farliga djur- och växtsjukdomar samt skadeinsekter.

Med privat import avses både produkter som resenärerna importerar från utlandet och produkter som beställts från utlandet per post eller på annat sätt för privat bruk.

Från EU-länder är det i regel tillåtet att föra in livsmedel som resgods. Från Norge, Island och Schweiz som inte är EU-länder får livsmedel av animaliskt ursprung införas på samma villkor som från EU-länder. Dessutom får frukt och grönt importeras från Schweiz utan begränsningar.

Följande begränsningar gäller dock:

 • Införsel av kött av svin och vildsvin och produkter som innehåller kött av svin och vildsvin har begränsats från länder där afrikansk svinpest förekommer (Estland, Lettland, Litauen och många andra europeiska länder). Import av dessa produkter från områden där sjukdomen förekommer är tillåten endast om förpackningen är försedd med EU:s ovala identiferingsmärke.
  EU:s ovala identiferingsmärke med text LAND 0000 EC.
 • Eftersom sjukdomsläget för afrikansk svinpest kan förändras snabbt rekommenderar Livsmedelsverket att man inte alls importerar svin och vildsvinsprodukter från länder där sjukdomen förekommer.
 • Vildsvin som fångats under en jaktresa får inte importeras från områden där afrikansk svinpest förekommer.
 • Frukt och grönt får inte importeras från Kanarieöarna utan sundhetscertifkat.

Mer information om införsel av animaliska livsmedel från den inre marknaden

Mer information om växter och växtprodukter som bagage

 

Från länder utanför EU får inte föras in som resgods:

 • Kött, köttprodukter.
 • Mjölk, mjölkprodukter.
 • Färska vegetabilier såsom frukt, bär, grönsaker eller rotfrukter utan sundhetscertifkat (gäller även Norge och Island) Intyget utfärdas av ursprungslandets myndighet, så i praktiken är det svårt för resenären att skaffa intyget.

Från länder utanför EU får man begränsat föra in som resgods:

 • Modersmjölksersättning, babymat samt livsmedel som behövs av särskilda medicinska skäl, högst 2 kg
 • Fisk, skaldjur och rom, färska eller bearbetade, sammanlagt högst 20 kg eller en urtagen fisk(ingen viktbegränsning).
 • Andra animaliska produkter, såsom honung, grodlår, sniglar och ägg, högst 2 kg.

Från länder utanför EU får man fritt föra in som resgods:

 • Vissa frukter: ananas, banan, durian, kokosnöt, dadel. Bearbetade vegetabiliska livsmedel, såsom kaffe
  te, kryddor, torkade örter, frukt- och grönsakskonserver, nötter, frön, fingor, mjöl m.m.
 • Matsvamp 10 kg.
 • Alla andra livsmedel som inte innehåller färskt eller bearbetat kött eller mjölk, och som innehåller mindre än 50 % bearbetade äggeller fskeriprodukter.

Om du märker att du av misstag importerat något förbjudet livsmedel till Finland ska du omsorgsfullt först.

Mer information om begränsningar angående privat import av livsmedel av animaliskt ursprung utanför EU

Mer information om begränsningar angående privat import av växter och växtprodukter utanför EU

Annan än privat import inom EU-området

Läs mera om Import av EU-länder, Norge och Schweiz.

 

Annan än privat import från länder utanför EU

Se anvisningarna för import från länder utanför EU i sidserien.