Då du reser från ett land utanför EU till Finland

Afrikansk svinpest förekommer bland svin och/eller vildsvin i Finlands närområden bl.a. i Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Moldavien, Georgien, Serbien, Norra Makedonien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Montenegro och Albanien. Sjukdomen förekommer också på annat håll i världen, såsom i Afrika och Kina. Mer information om sjukdomen och dess utbredning

Privat import av kött, köttprodukter, mjölk och mjölkprodukter från länder utanför EU till Finland är förbjuden

Resande får inte införa kött, mjölk eller produkter gjorda av dessa från länder utanför EU. Med förbudet förhindrar man spridning av smittsamma djursjukdomar såsom afrikansk svinpest. De förbjudna produkterna ska antigen ätas upp eller placeras i ett avfallskärl innan inresan till Finland. Samma begränsningar gäller för husdjursfoder. Importförbudet övervakas vid våra gränsstationer. En straffavgift kan följas av ett brott mot reglerna.

På import från Norge, Island och Schweiz tillämpas, till skillnad från det ovan nämnda, samma krav som på EU-länderna. 

Följande livsmedel av animaliskt ursprung får endast införas i begränsade mängder till Finland

  • modersmjölkersättning, barnmat samt livsmedel som behövs av särskilda medicinska skäl. Högst 2 kg får införas. Produkterna ska vara välkända produktmärken i oöppnade ursprungliga detaljhandelsförpackningar (om de inte används som bäst) och ska stå sig i rumstemperatur,
  • fisk, skaldjur och rom, färska eller bearbetade. Totalt 20 kg får införas. Alternativt kan en urtagen fisk införas oberoende av hur mycket den väger,
  • andra produkter av animaliskt ursprung som t.ex. honung, grodlår, sniglar och ägg får införas om mängden inte överstiger 2 kg.

Följande livsmedel avsedda för ens eget eller den närmaste kretsens privata bruk får man införa utan begränsningar

  • sötsaker, choklad, bröd, kakor, kex och andra bakverk som inte blandats eller fyllts med köttprodukter,
  • kosttillskott i detaljhandelsförpackningar, som innehåller bearbetade animaliska produkter (inbegripet glukosamin, kondroitin eller kitosan).
  • oliver fyllda med fisk,
  • Miso som innehåller en liten mängd fiskbuljong och sojasås som innehåller en liten mängd fiskbuljong.
  • pastaprodukter och nudlar som inte är blandade eller fyllda med köttprodukter, t.ex. pelmeni utan kött- eller ostfyllning,
  • buljong och kryddor förpackade för detaljhandeln,
  • alla andra livsmedelsprodukter som inte innehåller färskt eller bearbetat kött eller mjölk

Får man ta emot livsmedel per post?

Från länder utanför EU får man inte fritt ta emot livsmedelsförsändelser. De ovan beskrivna begränsningarna och rekommendationerna som gäller livsmedel som en resande tar med sig gäller också livsmedel som sänts per post och/eller som beställts via internet och som är avsedda för mottagarens privata bruk.

Hantering och bortskaffande av vägkost och matavfall före ankomsten till Finland

Inget matavfall får lämnas kvar i naturen och vilda djur får inte ha tillgång till det. Ge inte heller matavfall till produktionsdjur eller sällskapsgrisar. Om du av misstag har fört förbjudna livsmedel över gränsen till Finland kan du äta dem. Sätt förbjudna livsmedel, livsmedelsrester, omslagspapper och förpackningar i blandat avfall, aldrig i bioavfallet eller i komposten.

Om du kommit i kontakt med svin eller vildsvin eller besökt en lantgård

Om du besökt lantgårdar eller husdjursparker eller kommit i kontakt med vildsvin i länder utanför EU eller gått off-road i ett område där afrikansk svinpest förekommer, ska du efter återkomsten hem inte besöka inhemska djurgårdar eller delta i jakt eller utfodring av vildsvin i hemlandet innan det gått 48 timmar efter återkomsten. ASF-viruset sprider sig lätt med människor och varor och kläderna, skodonen och utrustningen som du använt under en utlandsresa såsom under ett besök på en lantgård eller off-road borde tvättas och rengöras efter resan. Utöver rengöringen är det bra att hålla utrustningen några timmar i en bastu eller ett värmeskåp som har en temperatur på minst 60 °C så att eventuella virus förintas (beakta brandskyddet!). Det är också skäl att beakta andra lätt spridda djursjukdomar på motsvarande sätt.

Om du har produktionsdjur eller jobbar på en djurgård, rekommenderar Livsmedelsverket att du följer Djurens hälsa ETT rf:s anvisningar om utlandsresor.

Mer om detta:

Om du idkar jakt i länder utanför EU

Livsmedelsverket rekommenderar att vildsvinsjaktresor inte görs till områden där afrikansk svinpest förekommer. Sjukdomen förekommer t.ex. i Ryssland. Jägare borde överväga andra alternativ till vildsvinsjakten eller välja sådana jaktländer där afrikansk svinpest inte förekommer.

Rengöring av jaktutrustningen

Iaktta särskild försiktighet och omsorgsfullhet då du återvänder till Finland till exempel från vildsvinsjaktresor till Ryssland, andra länder i de östra delarna av Europa eller Afrika. Smutsig utrustning kan föra in afrikansk svinpest eller någon annan lätt spridd djursjukdom till Finland. Risken att djursjukdomar sprider sig gäller också jakt på andra djur än vildsvin. Livsmedelsverket rekommenderar att alla personer som idkat jakt utomlands omsorgsfullt rengör sina jaktkläder och jaktredskap före återkomsten till Finland.

Anvisningar till jägare.

Införsel av jaktbytet till Finland

Kött från bytesdjur får inte införas till Finland som privat import. Från länder utanför Finland får kött importeras till Finland endast via veterinär gränskontroll. All kommersiell köttimport förutsätter likaså veterinär gränskontroll. 

Införsel av jakttroféer till Finland

Införsel av jakttroféer såsom horn och fällar till Finland är tillåtet med vissa begränsningar. Troféerna ska vara tekniskt behandlade så att de håller sig i rumstemperatur. Införsel av obehandlade jakttroféer är inte tillåtet. Vid införsel ska också CITES-kraven beaktas. De begränsar handeln med utrotningshotade djur. Begränsningar som beror på djursjukdomar kan hindra införsel. 

Sidan har senast uppdaterats 28.2.2024