Sjukdomar hos svin

Livsmedelsverkets undersökningar av djursjukdomar inriktas på lagstadgade sjukdomar samt uppföljandet av den allmänna sjukdomssituationen.

Resultaten av undersökningarna sammanfattas i årsrapporter.

Livsmedelsverket upprättar en årlig plan över uppföljningsprogrammen för lagstadgade djursjukdomar.

Svinsjukdomar som i synnerhet uppföljs:

 

Information om enstaka svinsjukdomar och sjudomsproblem finner du i menyraden.

Sidan har senast uppdaterats 3.12.2018