Svin

Vanligaste undersökningar och undersökningspaket (anvisningar för provtagning är inkluderade i laboratoriehandboken som kan hittas i samband med Prislistan)

Patologiska undersökningar/obduktioner

 • Grisar (under 15 kg, 1–2 djur)
 • Grisar (15–30 kg, 1–2 djur)
 • Organprov (av 2 djur)
 • Orsak för abort (1–3 foster och avkomman av samma djur)
 • Slaktsvin (under 6 mån)
 • Vuxet svin

Andra undersökningar

 • Paket för undersökning av tarminflammation, avvänjda grisar (3–5 träckprover)
 • Paket för undersökning av tarminflammation, smågrisar (3–5 träckprover)
 • Brakyspiraodling (15–30 träckprover)
 • Parasitundersökningspaket (6 träckprover)
 • Mycoplasma hyopneumoniae antikroppar (grishosta) (pris per prov)
 • Luftvägsinflammation: påvisning av influenssavirus (3–5 prover)
 • Luftvägsinflammation: bakteriologi, slemprov (3–5 prover)
 • Parvovirus antikroppar (5 prover)
 • Influensavirus antikroppar (5 prover)

Beställningsblankett för provtagningsmaterial för veterinärer (på finska)

Skilda anvisningar för provtagning

Grishosta 
Kastning och fertilitetsproblem 
Luftvägsinflammationer 
Svininfluensa 
Tarminflammationer

Sidan har senast uppdaterats 19.1.2024