Näytteenottotarvikkeiden tilauslomake eläinlääkäreille

Yhteystiedot

Nautojen hengitystietulehduspaketti

Näytteenottotarvikkeet neljää (4) syväsivelynäytettä varten (sis. kuljetuselatusaineen) ja palautuspaketti.

Vasikkaripulitutkimuspaketti

Näytteenottotarvikkeet 5 ulostenäytettä varten ja palautuspaketti.

Mycoplasma bovis -vastustusohjelman tutkimuspaketti

Näytteenottotarvikkeet 20 sierainlimanäytettä varten (sis. kuljetuselatusaineen) ja palautuspaketti.

Sikojen ripulitutkimuspaketti

Näytteenottotarvikkeet 5 näytettä varten (sis. kuljetuselatusaineen) ja palautuspaketti.

Sikojen brakyspiraviljelytutkimuspaketti

Näytteenottotarvikkeet 30 näytettä varten (sis. kuljetuselatusaineen) ja palautuspaketti.

Hevosten Taylorella equigenitalis -viljely (CEM) -näytteenotto

Näytteenottotarvikkeet yhden siitosoriin näytteenottoa varten (sis. kuljetuselatusaineen) ja palautuspaketti.

Näytteenottotarvikepakettien kustannukset voidaan laskuttaa tilaajalta, jos vastaavia näytteitä ei vastaanoteta Ruokavirastoon tutkittaviksi.