Till resande om afrikansk svinpest

Resande som ankommer från utlandet spelar en viktig roll då man vill hålla afrikanska svinpesten och andra motsvarande djursjukdomar borta från Finland, eftersom virus kan sprida sig med livsmedel, varor och människor.

Afrikansk svinpest är en dödlig blödarfebersjukdom som lätt sprids hos svin, vildsvin samt minisvin. Afrikansk svinpest smittar inte till människan. Sjukdomen förekommer i flera av Finlands grannländer och i många europeiska länder.  Afrikansk svinpest har aldrig påträffats i Finland.

Afrikansk svinpest sprids via svin och vildsvin, råa och otillräckligt upphettade köttprodukter samt varor som har kontaminerats av viruset. Viruset som orsakar sjukdomen överlever väl i miljön och sprider sig därför effektivt. Det finns inget vaccin och ingen behandlingsmetod för ASF-viruset. För att sjukdomen ska kunna utrotas måste alla svin på en kontaminerad gård avlivas. Sjukdomen utgör ett stort ekonomiskt hot mot Finlands svinuppfödning och mot köttindustrin.

 

Då du reser från ett EU-land till Finland

Då du reser från ett land utanför EU till Finland

Infovideo för resenärer om afrikansk svinpest.

Infovideo för resenärer om afrikansk svinpest

EN Co-funded by the EU_POS kopio, pienempi kuva.jpg

Sidan har senast uppdaterats 28.6.2024