Växter och växtprodukter som bagage

Införsel av växter och växtprodukter i bagaget begränsas av kraven på växthälsa. Syftet med kraven är att förhindra spridning av växtsjukdomar och skadedjur, eftersom växter som resenärer tar med sig har konstaterats vara en av de viktigaste spridningskällorna. Införsel från övriga EU-länder är tämligen obegränsad, eftersom gemensamma regler för växtproduktion följs inom hela EU. 

Det är inte möjligt för nuvarande att ta med sig i bagaget växter eller frön för plantering från länder utanför EU. Det lönar sig inte heller att skaffa färska växtprodukter, så som frukt, som souvenirer, eftersom dessa omfattas oftast av krav på sundhetscertifikat vid införsel.

matkustajavideon pikkukuva_näyttökuva.jpg

Titta på videon: Information om växthälsa för passagerare  (längd 1:36) 

Införsel av växter och växtprodukter från ett annat EU-land

 • När du köper växter, försäkra dig om att du handlar i en professionell plantbutik, vars produkter härstammar från kontrollerade odlingar. Hobbyodlare säljer ofta växter på torg och marknader och dessa växter innebär en stor risk för spridning av växtsjukdomar och skadedjur. I kontrollerade yrkesmässiga odlingar har växterna inspekterats för växtsjukdomar och skadedjur. 
 • Det är förbjudet att ta med sig värdväxter för päronpest (till exempel äppel- och päronträd och oxbär) till Finland från ett annat EU-land, om inte växten är försedd med PZ växtpass. Kravet beror på att Finland är skyddad zon för päronpest, dvs. sjukdomen förekommer inte här. PZ-växtpasset är en på växten fastsatt etikett, där det står Plant Passport samt PZ Erwinia amylovora. Växter som är försedda med PZ-växtpass finns oftast till salu endast inom skyddade zoner och dessa finns endast i få länder. Största delen av värdväxter för päronpest som finns till salu i övriga EU-länder duger således inte för införsel till Finland.
 • Utsädespotatis omfattas också av vissa krav på grund av skyddad zon, varför det är bäst att köpa sin utsädespotatis i Finland. Det är inte sannolikt att du i ett annat EU-land hittar utsädespotatis som uppfyller dessa krav på grund av Finlands skyddade zon.
 • Läs mera om päronpest i Livsmedelverkets broschyr (pdf)
 • Färska frukter, bär, grönsaker, rotfrukter och örter samt snittblommor får du fritt ta med dig från ett annat EU-land. Matsvampar är också tillåtna. De är inte inte växter och därför gäller inte kraven på växthälsa dem.
 • Observera Brexit, se texten nedan
 • Importen från Nordirland kommer att fortsätta enligt EU-regler även efter den 1.1.2021

Oftast går det inte att föra in växter och växtprodukter från ett land utanför EU i bagaget

Observera Brexit: Från och med 1.1.2021 gäller reglerna för länder utanför EU också import från Storbritannien (England, Skottland, Wales)!

Plantor, krukväxter, frön och andra växter för plantering

För tillfället är införseln av växter etc. i bagaget från ett land utanför EU inte tillåten, eftersom det inte är möjligt att ordna importinspektion för dessa på en gränskontrollstation. Växter för plantering är plantor, krukväxter, grönväxter samt för sådd avsedda fröer, sticklingar, ympkvistar, knölar och annat förökningsmaterial.

Snittblommor samt färsk frukt, färska bär, grönsaker, rotfrukter och örter

Dessa färska växtprodukter bör oftast vara åtföljda av ett sundhetscertifikat vid införsel från ett land utanför EU. Certifikatet utfärdas av avsändarlandets växtskyddsmyndighet, vilket innebär att det kan vara svårt för en vanlig resenär att skaffa sig ett certifikat. På grund av detta lönar det sig inte att skaffa färska växtprodukter som souvenirer. Följande frukter behöver inte åtföljas av ett sundhetscertifikat och kan importeras fritt: ananas, banan, durian, kokosnöt, dadel.

Om du tar med dig utav dessa produkter försedda med ett sundhetscertifikat från länder utanför EU, uppvisa sundhetscertifikatet för Tullen vid ankomst. Oftast görs ingen importkontroll för dessa produkter och därför räcker det att man uppvisar certifikatet.

För vissa frukter och växtprodukter som är förädlade till livsmedel ställs inga krav vid införsel från ett land utanför EU

För eget bruk får du införa utan sundhetscertifikat

 • Färska ananaser, bananer, durian (stinkfrukt), kokosnötter och dadlar
 • Torkade, frysta, konserverade eller på annat sätt till livsmedel förädlade växtprodukter. Här ingår till exempel te, kaffe, torkade eller rostade nötter, kryddor, torkade örter samt konserver, ris samt mjöl och flingor.
 • Dessa får du införa fritt för eget bruk. Du behöver inte göra importanmälan till Livsmedelsverket för dessa.
 • Matsvampar är inte växter och därför gäller inte kraven på växthälsa dem heller.
 • Läs mera om frågor och svar
 • Ifall du importerar växtprodukter för affärsverksamhet, läs mera på Tullens webplats.

 

Kontaktuppgifter

Sidan har senast uppdaterats 3.3.2023