Beställning av frön på webben

Beställning från ett annat EU-land

Frön kan beställas relativt fritt inom EU. Beakta ändå följande aspekter när du beställer: När du beställer frön på webben, via en postorderfirma eller någon annan form av distansförsäljningsservice från ett annat EU-land för hobby- eller hemträdgårdsodling, kontrollera först om arten finns upptagen i den nationella förteckningen över främmande arter. Om arten finns upptagen i förteckningen är införsel av dessa frön förbjuden. En fröförsäljare som är lokaliserad inom EU-området ska endast leverera arter och sorter som är godkända för EU:s sortförteckning.

Observera även CITES-kraven för hotade växtarter.

Om du misstänker att kraven för införsel inom EU inte uppfylls, kan du ännu be försäljaren bekräfta saken innan du gör en beställning.

Observera att Storbritannien är ett land utanför EU. Beställning från Nordirland görs enligt EU-reglerna.

Beställning från länder utanför EU

När du beställer frön på webben, via en postorderfirma eller någon annan form av distansförsäljningsservice för hobby- eller hemträdgårdsodling, kontrollera om de frön du valt omfattas av importkrav vid införsel till EU-området (EU-länderna).

 1. Kontrollera om arten finns upptagen i EU:s eller den nationella förteckningen över främmande arter. Om arten finns upptagen i förteckningen är införsel av dessa frön förbjuden.
 2. Utred om du får ett sundhetscertifikat (Phytosanitary Certificate) för fröna. Alla frön som är avsedda för sådd ska, oberoende av mängd eller användningsändamål, åtföljas av ett sundhetscertifikat vid beställning från länder utanför EU. Om det inte går att få ett sundhetscertifikat kan fröna inte beställas. Sundhetscertifikatet utfärdas av växtskyddsmyndigheten i avsändarlandet.
 3. Beakta importförbuden och importbegränsningarna för vissa växtarter och vid import från vissa länder. Närmare information hiitar du via länkarna för Importbegränsningar.
 4. Observera att transporten är möjlig endast via Posten, DHL eller UPS.
 5. Om du tänker importera mer än 2 kg utsäde av jordbruksväxter, vänligen kontakta kylvosiementuonti@ruokavirasto.fi.
 6. Om arten inte finns upptagen i EU:s eller den nationella förteckningen över främmande arter och om fröna är avsedda
  • Som livsmedel
  • Som foder (t.ex. fågelfrön, foderlusern, majs)
   • Kontrollera importkraven för foder på Livsmedelsverkets webbplats eller ta kontakt via e-post (rehutuonti@ruokavirasto.fi).
  • Som utsäde
   • Läs anvisningarna om processen för en privatpersons import av utsäde nedan och följ dem.

Anvisning om processen för en privatpersons import av utsäde

Nedan finns anvisningar för uppgörande av importanmälan och beställande av kontroll. Under länken för importkrav kan du kontrollera om din försändelse kommer att kontrolleras vid gränskontrollstationen, eller om endast en dokumentkontroll görs för partiet.
Om produkten omfattas av kontrollkrav är kontrollen en förutsättning för importen, och om en kontroll vägras, kommer utsädet inte in i landet.

 • När du får meddelande om att försändelsen har anlänt, inled förtullningen av produkten.
  • Om du har sundhetscertifikatet för försändelsen, ange i förtullningen att ett sundhetscertifikat finns. 
  • Om sundhetscertifikatet finns med i förpackningen eller som ett elektroniskt certifikat, ange detta i förtullningen. Posttullen eller Tullens varugranskningsgrupp verifierar att sundhetscertifikatet finns i förpackningen.
  • Om sundhetscertifikatet saknas eller inte är äkta/ursprungligt:
   --> Partiet returneras eller förstörs. Kunden står själv för eventuella kostnader.
 • Beställ importkontrollen. Vid import av frön gör Livsmedelsverket en CHED-PP-införselhandling för personkundens räkning. Här kommer du till blanketten för beställning av en importkontroll. ifall du har sundhetscertifikatet, bifoga en kopia på det till beställningen.
 • Om kraven i växtskyddslagen uppfylls får du ett meddelande från Livsmedelsverket om godkännande.
 • Observera kostnaderna. Sundhetscertifikatet och kontrollen är avgiftsbelagda. Avgifterna för importkontroll finns i Livsmedelsverkets prislista under punkten: Växtproduktion > Växthälsa och plantmaterial > Import- och exportkontroller. Se kontrollavgift i samband med import, kontrollkrav 100 % (233 euro) eller kontrollavgift då kontrollkravet är under 5 %. 
 • Se även Tullens anvisningar om förtullningen.

Utsäde av vissa arter från bestämda exportländer kontrolleras alltid på gränskontrollstationen i samband med införseln. Se närmare importanvisningar via följande länkar.

Utsäde av jordbruksgrödor
Övrigt utsäde

 

Sidan har senast uppdaterats 9.1.2024