Beställning av växter på webben

Ta hänsyn till kraven på växthälsa då du beställer plantor, grönväxter, krukväxter, sticklingar och annat förökningsmaterial från en utländsk webbutik. Syftet med kraven är att förhindra spridning av växtsjukdomar och skadedjur med växterna. Begränsningar för införsel från övriga EU-länder finns endast för värdväxter för päronpest och utsädespotatis. Det finns många begränsningar då man beställer växter från länder utanför EU och växterna måste dessutom genomgå importkontroll. Bekanta dig därför noggrant med instruktionerna nedan innan du beställer växter.

Observera även:

Beställning av växter från ett annat EU-land

  • Försäkra dig om att du gör dina uppköp från en professionell webbutik, vars produkter härstammar från kontrollerade odlingar. Det finns en stor risk för spridning av växtsjukdomar och skadedjur hos växter som hobbyodlare erbjuder till salu ifall växterna är odlade till exempel i en hemträdgård. I kontrollerade yrkesmässiga odlingar har växterna inspekterats för växtsjukdomar och skadedjur. 

  • Då du beställer från EU finns det begränsningar för värdväxter för päronpest samt för utsädespotatis. De skall vara försedda med PZ-växtpass vid införsel till Finland. Sannolikt kommer du inte att hitta PZ-märkta produkter i ett annat EU-lands webbutik, vilket betyder, att du måste skaffa värdväxterna för päronpest och utsädespotatisen i Finland. Kravet beror på Finlands ställning som skyddad zon för päronpest och för vissa skadegörare som sprids med potatis. Vid införsel till en skyddad zon har dessa växter strängare krav på sundhet än i övriga EU. 

Beställning av växter från ett land utanför EU

  • Kolla upp importförbuden. Vissa växter får inte föras in från länder utanför EU. Förbudet kan gälla alla länder utanför EU eller endast somliga områden. Importförbud gäller till exempel värdväxter för päronpest, barrväxter, citrusträd och potatis. Kolla importförbuden här.

  • Ta reda på om det går att få ett sundhetscertifikat (Phytosanitary Certificate) för växterna som du beställt. Alla plantor, krukväxter, grönväxter, sticklingar, ympkvistar och övrigt förökningsmaterial ska åtföljas av ett sundhetscertifikat när man beställer dem från länder utanför EU. Om du inte kan få certifikatet, kan du inte beställa växterna. Sundhetscertifikatet utfärdas av växtskyddsmyndigheten i avsändarlandet.

  • Observera att överföringen endast är möjlig via Posten, DHL och UPS.

  • Gör en importanmälan för försändelsen med blanketten för beställning av importinspektion. Fyll i blanketten noggrant, för Livsmedelsverket fyller i en hälsoinförselhandling (CHED-PP) i Traces-systemet på basis av de uppgifter som du ger. Efter att försändelsen har genomgått en importkontroll, får du e-post till den adress du har angett. Om importen har godkänts, får du ett CHED-PP -nummer, som du behöver, för att kunna fullborda förtullningen. 
  • Observera kostnaderna. Sundhetscertifikatet och inspektionen är avgiftsbelagda. Priset för sundhetscertifikatet beror på avsändarlandets taxor. Importkontrollavgiften är 233 €.

  • Se även tullinstruktioner om tullklarering

  • Observera att inte alla expressleverantörer transporterar växter.

Fick du informationen du behövde på den här sidan?

Var den första som svarar!

Sidan har senast uppdaterats 16.2.2024