Information om växthälsa för hobbyodlare

På dessa sidor hittar du information om hur hobbyodlare kan främja växthälsa, och under vilka förutsättningar växter kan beställas eller importeras från utlandet.

Du kan söka information om karantän- och kvalitetsskadegörare hos Livsmedelsverkets sökning av växtskadegörare. Karantän- och kvalitetsskadegörare är växtskadegörare som regleras av lagstiftningen. Livsmedelsverket ansvarar för deras övervakning.

Instruktioner för beställning och import av växter från utlandet finns på Livsmedelsverkets sidor:

Så främjar du växthälsa i hemträdgården

  • Lär dig känna igen karantänskadegörarna så som päronpesten, långhorningen Anoplophora glabripennis och coloradoskallbaggen och observera dina växter.
  • Gör en anmälan till Livsmedelsverket, om du upptäcker en karantänskadegörare: kasvinterveys@ruokavirasto.fi.
  • Var uppmärksam då du gör plantuppköp. Köp endast plantor som ser friska och livskraftiga ut.
  • Använd kontrollerad utsädespotatis.
  • Ta inga risker! Överväg, om det är nödvändigt att skaffa plantor och frön från utlandet. I många länder förekommer det sådana växtskadegörare som vi inte har i Finland.
  • Om du köper växter eller frön från utlandet, observera importbegränsningarna (se länkarna ovan).

Kontaktning 

Videor

Se på YouTube: Coloradoskalbaggen (längd 1:05)

Se på YouTubesta: Långhorningen Anoplophora glabripennis (längd 1:06)

 

Sidan har senast uppdaterats 5.6.2023