Sökning av skadegörare

På den här sidan kan du söka information och bilder på karantän- och kvalitsskadegörare. Söktjänsten innehåller beskrivningar av även några andra skadegörare. Du kan söka informationen på basis av växtgruppen eller delvis även enligt art, namnet på skadegöraren eller skadegörargruppen.

Karantänskadegörarna är skadegörare som omfattas av växtskyddslagstiftningen och som inte får förekomma i växtproduktionen, på växter som saluförs eller i naturen. 

Kvalitetsskadegörarna är skadegörare som omfattas av växtskyddslagstiftningen och som inte får förekomma på växter som saluförs.

Välj här ett eller flera sökalternativ. Du kan också bläddra i listan på skadegörare i menyn i sidans vänstra kant. (endast på finska)

Sidan har senast uppdaterats 14.11.2022