Växtsjukdomar och skadedjur

Enligt FAO:s uppskattningar förorenar växtskadegörare 20-40% av världens livsmedelsgrödor varje år. Växtsjukdomar och skadedjur som sprider sig till nya områden skadar ekosystemen och skadar skogsbruket. Skogsskadegörare av främmande ursprung kan vara särskilt skadliga för Finland, eftersom skogsbruket är viktigt för vårt land. Lagstiftningen om växthälsa och dess övervakning syftar till att förhindra spridning av växtsjukdomar och skadedjur till nya områden. 


YouTube

Kontakt

Nyheter om växtsjukdomar och skadedjur

 • 2. september 2022

  Tomato brown rugose fruit virus har påträffats för första gången på en finländsk odling

  Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) har för första gången påträffats på en odling i Finland. Viruset är en karantänskadegörare som kan medföra betydande skördeförluster vid yrkesmässig produktion…

  Tomato brown rugose fruit virus har påträffats för första gången på en finländsk odling
 • 8. juli 2022

  Dags att börja hålla koll på koloradoskalbaggen

  Potatisodlare och hobbyodlare bör nu kontrollera sina potatisplantor med tanke på koloradoskalbaggen. Utifrån de fynd som gjordes i fjol är det mycket sannolikt att skalbaggen har övervintrat i Finland.

  Dags att börja hålla koll på koloradoskalbaggen
 • 1. juli 2022

  Nu är det aktuellt att observera efter symptom på päronpest i Södra Finland

  Päronpest är en bakteriesjukdom som drabbar till exempel äppelträd och päronträd och som har påträffats två gånger i Finland. Sjukdomen hör till karantänskadegörarna, som kartläggs av växtinspektörer.…

  Nu är det aktuellt att observera efter symptom på päronpest i Södra Finland
 • 21. juni 2022

  Åter aktuellt att göra observationer med tanke på asiatiska långhorningen

  Asiatiska långhorningen är en asiatisk skalbagge som ödelägger lövträd och som i den internationella handeln sprider sig via emballage av trä. År 2015 påträffades skalbaggen i området Kungsbacka och…

  Åter aktuellt att göra observationer med tanke på asiatiska långhorningen
 • 15. mars 2022

  En påminnelse till dig som har gröna fingrar: beställning av växter omfattas av restriktioner – ta reda på vilka i förväg

  Om du tänker beställa fröer eller plantor från ett område utanför EU är det viktigt att du tar i beaktande att dessa beställningar omfattas av flera restriktioner. Det är förbjudet att beställa växter utan sundhetscertifikat och dessutom ska du ordna en importkontroll i Finland för beställningen.

  En påminnelse till dig som har gröna fingrar: beställning av växter omfattas av restriktioner – ta reda på vilka i förväg
 • 8. februari 2022

  Ärtsmyg påträffades i ett prov av utsädesärter

  I ett prov av ärter som levererats för granskning med tanke på certifiering av utsädet har i Livsmedelsverkets laboratorium påträffats skalbaggen ärtsmyg och skador av sådana. Ärtsmygen påträffades i…

  Ärtsmyg påträffades i ett prov av utsädesärter
Läs alla nyheter
Sidan har senast uppdaterats 24.1.2023