Växtsjukdomar och skadedjur

Enligt FAO:s uppskattningar förorenar växtskadegörare 20-40% av världens livsmedelsgrödor varje år. Växtsjukdomar och skadedjur som sprider sig till nya områden skadar ekosystemen och skadar skogsbruket. Skogsskadegörare av främmande ursprung kan vara särskilt skadliga för Finland, eftersom skogsbruket är viktigt för vårt land. Lagstiftningen om växthälsa och dess övervakning syftar till att förhindra spridning av växtsjukdomar och skadedjur till nya områden. 


YouTube

Kontakt

Nyheter om växtsjukdomar och skadedjur

Läs alla nyheter
Sidan har senast uppdaterats 2.6.2023