Gör en anmälan om en karantänskadegörare

Gör en anmälan om en karantänskadegörare eller om en misstänkt observation till Livsmedelsverket med blanketten nedan.
Anmälan om en karantänskadegörare
Läs mera om karantänskadegörare här.

 

Sidan har senast uppdaterats 8.2.2024