Övervakning av växthälsa

Växtskyddslagstiftningen och dess tillämpning syftar till att förhindra spridning av växtsjukdomar och skadedjur till nya områden.

Övervakningen utförs av Livsmedelsverket och NTM-centraler (kontaktinformation på finska).

Nedan följer de viktigaste länkarna för medborgare och företag till sidorna om växthälsa.

Information till medborgare

Information till företag

Sidan har senast uppdaterats 1.2.2023