Användning av växtpass

På den här sidan hittar du det väsentliga som gäller bruk av växtpass. I Livsmedelsverkets anvisning om användning av växtpass (på finska) hittar du närmare instruktioner samt bilder på olika växtpass. Hur växtpass används beskrivs mera detaljerat i webbutbildningen för personer som ansvarar för växtskyddet.

Se till att företaget har tillstånd att utfärda växtpass

Ifall ett företag utfärdar växtpass, måste det ha tillstånd till detta antecknat i Livsmedelsverkets växtskyddsregister.

Växtpass krävs för alla växter för plantering

Växtpasset är en märkning som det föreskrivs om i EU:s växtskyddsförordning och som används till växter för plantering. I huvudsak används växtpass inom partihandeln, men i vissa fall också av detaljaffärer. Växtpass får utfärdas för växtpartier som har genomgått företagets egenkontroll med avseende på karantän- och kvalitetsskadegörare.

Följande är växter för plantering:

 • Plantor
 • Förökningsmaterial, till exempel sticklingar, ympkvistar, lökar, knölar, embryon och mikroförökningsmaterial
 • Kruk- och utplanteringsväxter
 • Utsädespotatis
 • Fröer avsedda för sådd (Växtpass används till bara en del av dem)
 • Rullgräs och skogsbotten

Växpassets innehåll

 • A. Växtens botaniska namn (art, eller om detta inte är möjligt, släkt)
 • B. Landskod samt registernumret för den som utfärdat växtpasset
 • C. Spårbarhetskod i vissa fall
 • D. Ursprungsländer
 • Texten Växtpass / Plant Passport (åtminstone på engelska)
 • EU-flaggan, och växtpass för värdväxter för päronpest ska uppta märkningen PZ och Erwinia amylovora.
  • Läs mer om märkning av spårbarhetskoden och ursprungsländerna i Livsmedelsverkets anvisning eller i webbutbildningen.

Växtpass.

Växtpass vid försäljning till konsumenter

När det gäller värdväxter för päronpest används växtpass också i detaljhandeln. Då ska ett växtpass vara fäst på varje växt eller kruka. Orsaken till kravet är att Finland är en skyddad zon i EU vad päronpest beträffar. Växtpasset för värdväxter för päronpest innehåller förutom uppgifterna A–D också märkningen PZ (protected zone) och det botaniska namnet på päronpest. Lägg märke till att växtpass för värdväxter för päronpest alltid ska innehålla en spårbarhetskod.

Vid distansförsäljning av fleråriga för plantering på friland avsedda trädgårdsväxter (träd, buskar, perenner, bärväxter, klätterväxter, fleråriga grönsaker etc) är det ett krav att växtpass används också vid försäljning till konsumenter.

Olika sätt att använda växtpass

På den här sidan beskrivs i korthet olika alternativa sätt att använda växtpass. I Livsmedelsverkets anvisning om användning av växtpass (på finska) och i webbutbildningen hittar du mer detaljerade instruktioner och bilder på olika växtpass.

Växtspecifikt växtpass

 • Växtpasset fästs på varje växt eller kruka.
 • Kan kombineras med namnetiketten i fråga om plantskoleväxter.

Förpackningsspecifikt växtpass

 • Det rekommenderas att växtpass används till varje förpackning, om en försändelse omfattar flera förpackningar.
 • När växter förmedlas kan förpackningarna då fortsätta vidare utan kontroll av växtskadegörare och utan att ett nytt växtpass utfärdas.
 • Fästs på lådorna/brättena eller andra förpackningar

Försändelsespecifikt växtpass  

 • En försändelse kan ha ett enda växtpass, även om den innehåller flera förpackningar.

 • Det här motsvarar inte helt kraven i EU-växtskyddsförordningen, men tillåts i handeln inom Finland.
 • Ett försändelsespecifikt växtpass kan vara en separat blankett, alltså ett så kallat samlingsväxtpass. Eller så kan växtpassmärkningen också göras på fraktsedeln.
 • I Livsmedelsverkets anvisning om användning av växtpass (på finska) och i webbutbildningen hittar du mer detaljerade instruktioner och bilder på olika växtpass.
Sidan har senast uppdaterats 24.11.2023