Webbutbildning för personer som ansvarar för växtskyddet

Webbutbildningen för personer som anvarar för växtskyddet utförs och tentamen tas av dem som har detta ansvar i företag som utfärdar växtpass. Utbildningen omfattar behövlig information om egenkontroll av växtskadegörare, bruket av växtpass och om växternas spårbarhet. Genom att utföra utbildningen kan ett företag bevisa, att det innehar den kompetens som behövs för att kunna utföra egenkontroll av skadegörare i enlighet med förordning (EU) 2019/827.

Utbildningen utförs på Livsmedelsverkets utbildningsplattform. Gör följande: 

  1. Du kommer in i tjänsten via denna länk (använd inte Internet Explorer -webbläsaren): https://avoinkoulutus.ruokavirasto.fi/ (byt språk uppe till höger)
  2. Registrera dig för tjänsten, det vill säga skapa dig ett användarnamn. Använd som användarnamn till exempel din egen e-postadress och hitta på ett lösenord.
  3. Under rubriken Växter, skog och trä hittar du Utbildningen för personer som ansvarar för växtskyddet på svenska och på finska.
  4. Logga in dig i utbildningen genom att fylla i de uppgifter krävs.
  5. Det finns ytterligare instruktioner att läsa i det gråa fältet.
  6. Från punkten Utbildningsmaterial kommer du åt att öppna själva utbildningen (tryck på bollen Börja här).
  7. För att utföra utbildningen och för att få ett intyg på det krävs det, att du genomgår materialet och tar tentamen. Du kan välja, vilket verksamhetsområdes material du kommer att studera (växthus/plantskola/förmedling av trädgårdsväxter/skogsodlingsmaterial).
  8. Du kan gå till tentamen genom att skrolla neråt på sidan och öppna tentamen för ditt verksamhetsområde. Antalet gånger du kan ta tentamen är inte begränsat, men det krävs att man får 80 % av poängerna för att klara provet.
  9. Efter att du klarat tentamen får du automatiskt ett intyg på det till din e-post. Spara intyget för kontroll av egenkontrollen. Du kan själv skriva ut eller spara intyget från utbildningstjänsten.
  10. Ge gärna feedback på utbildningen till sist!

Ifall du inte behöver ta tentamen för personer som ansvarar för växtskydd, kan du studera utbildningens material via den här länken. Utbildningen omfattar nyttig information för många som arbetar inom trädgårdsbranschen om reglerade växtskadegörare och om kontrollen av växthälsa.

Kontaktning

Sidan har senast uppdaterats 3.2.2023