Växtskyddskrav för utsäde

Sundhetscertifikat krävs alltid vid import av utsäde från länder utanför EU

Vid försäljning krävs växtpass för utsäde av vissa växtarter

Växtpasset är en märkning i enlighet med EU:s växtskyddsförordning, som används huvudsakligen för växter för plantering i partihandeln. Växtpasset behövs även vid försäljning av vissa frön.

Frön som saluförs för inte vara behäftade av karantän- eller kvalitetsskadegörare. Karantänskadegörarna finns uppräknade i förodningens (EU) 2019/2072 bilaga II och kvalitetsskadegörarna i bilaga IV.

Utsäde av följande växtarter ska vara försett med växtpass

Stråsäd:

 • Oryza sativa (ris)

Köksväxter:

 • Allium cepa (lök)
 • Allium porrum (purjolök)
 • Capsicum annuum (paprika)
 • Phaseolus coccineus (rosenböna)
 • Phaseolus vulgaris (trädgårdsböna)
 • Pisum sativum (ärt)
 • Solanum lycopersicum (tomat)
 • Vicia faba (bondböna)

Foderväxter:

 • Medicago sativa (blålusern)

Olje- och spånadsväxter:

 • Brassica napus (raps)
 • Brassica rapa (rybs)
 • Glycine max (sojaböna)
 • Helianthus annuus (solros)
 • Linum usitatissimum (lin)
 • Sinapis alba (vitsenap)

Prydnadsväxter:

Växtpass krävs endast vid försäljning till en annan yrkesmässig operatör. Växtpass behövs inte vid försäljning till konsumenter.

 • Allium (lök)
 • Capsicum annuum (prydnadspaprika)
 • Helianthus annuus (solros)

Fruktväxter:

Växtpass krävs endast vid försäljning till en annan yrkesmässig operatör. Växtpass behövs inte vid försäljning till konsumenter.

 • Prunus avium (sötkörsbär)
 • Prunus armeniaca (aprikos)
 • Prunus cerasus (surkörsbär)
 • Prunus domestica (plommon)
 • Prunus dulcis (mandel)
 • Prunus persica (persika)
 • Prunus salicina (japanskt plommon)

Skogsträd:

 • Pinus (tall)
 • Pseudotsuga (douglasgran)

Andra växter:

 • Solanum tuberosum (potatis)

UTFÄRDANDE AV VÄXTPASS

För allt utsäde som importeras från länder utanför EU utfärdas växtpasset av operatören. 

Utsädespartier som kommer från andra EU-länder har i allmänhet redan växtpass, och då behöver inget nytt växtpass utfärdas. Ifall fröpartiet till exempel fördelas i i mindre partier för försäljning, utfärdas nya växtpass för de nya partierna.

För utsäde av stråsäd samt köks-, foder-, olje- och spånadsväxter som producerats i Finland utfärdas växtpasset av myndigheten på basen av en officiell granskning. Växtpasset utgör en del av garantibeviset som aktören fäster på förpackningarna. Växtpass utfärdas i regel i samband med certifieringsbeslutet. För utsäde av frukt- och prydnadsväxter utfärdas växtpasset av operatören.

För att kunna utfärda växtpass ska aktören registrera sig i växtskyddsregistret och ansöka om tillstånd att utfärda växtpass. Ifall du behöver växtpass för importerat utsäde, ta kontakt med Livsmedelsverket: kasvinterveys.rekisteri@ruokavirasto.fi, eftersom det inte är möjligt i den elektroniska tjänsten att anhålla om rätt att utfärda växtpass enbart för import av utsäde.

En operatör som utfärdar växtpass är skyldig att i tre års tid spara ursprungsuppgifterna och uppgifterna om mottagarna för partier av utsäde som har försetts med växtpass.

Kontaktning

 

Sidan har senast uppdaterats 23.5.2023