Utsäde och utsädespotatis

Information och statistik

Nyheter om utsäde och utsädespotatis

16. maj 2024

Färdigställandetider för laboratorieundersökningar i utsädeslaboratoriet ändras från och med 1.6.2024

Renhetsundersökningarna av förhandsgaranti- och brådskande prover slutförs senast följande arbetsdag, om provet har förts till eller om brådskande har anmälts senast kl. 12 föregående arbetsdag. Vi…

Färdigställandetider för laboratorieundersökningar i utsädeslaboratoriet ändras från och med 1.6.2024

23. mars 2023

Blogg: Hönshirs - skadligare än de flesta

Åker som invaderats av hönshirs (bild: Petri Hovi) Hönshirsen ses som ett av de skadligaste ogräs som finns. Den är minst lika skadlig som flyghavren, om inte ännu värre. Ingen hönshirs har hittills…

Blogg: Hönshirs - skadligare än de flesta

11. maj 2022

En optimal fukthalt hos ärter ger utsädet en bättre hanteringstålighet och grobarhet

En lämplig fukthalt hos ärter gav utsädet en bättre hanteringstålighet och grobarhet. Förändringarna i ärternas grobarhet och fukthalt följdes upp med hjälp av baljprov ända fram till proven som…

En optimal fukthalt hos ärter ger utsädet en bättre hanteringstålighet och grobarhet

22. april 2022

De jordbrukare som deltog i kontrollbesöken var nöjdast med övervakningen av jordbruksstöden

Jordbrukarna är i huvudsak nöjda med Livsmedelsverkets och landsbygdsförvaltningens verksamhet. Detta framgår av resultaten från Livsmedelsverkets kundnöjdhetsenkät bland lantgårdarna i januari 2022.…

De jordbrukare som deltog i kontrollbesöken var nöjdast med övervakningen av jordbruksstöden

22. april 2022

Blogg: K som i kundupplevelse

Jag stiger in i restaurangen. Servitrisen hälsar på mig och visar mig till bordet. Jag får en meny framför mig, jag beställer drycker och fördjupar mig närmare i alternativen på menyn. Jag beställer,…

Blogg: K som i kundupplevelse

8. februari 2022

Ärtsmyg påträffades i ett prov av utsädesärter

I ett prov av ärter som levererats för granskning med tanke på certifiering av utsädet har i Livsmedelsverkets laboratorium påträffats skalbaggen ärtsmyg och skador av sådana. Ärtsmygen påträffades i…

Ärtsmyg påträffades i ett prov av utsädesärter

29. juni 2021

Grobarheten är god på utsäde av köksväxter som säljs till konsumenter, men undantag finns också

Grobarheten var god för majoriteten av proverna från småförpackningar av utsäde av köksväxter, s.k. konsumentförpackningar, och för en del var grobarheten till och med utmärkt. Sex utsädespartier…

Grobarheten är god på utsäde av köksväxter som säljs till konsumenter, men undantag finns också

21. maj 2021

Allmänna förordningen om flyghavre har uppdaterats

Jord- och skogsbruksministeriet har den 3 maj utfärdat en uppdaterad förordning om bekämpning av flyghavre. Förordningen 368/2021 kompletterar lagen om bekämpning av flyghavre som trädde i kraft år…

Allmänna förordningen om flyghavre har uppdaterats

25. mars 2021

Leverans av brådskande prover till utsädeslaboratorium

Om proverna som ska inspekteras med förskottsgarantin eller som ett brådskande prov ska rengöras samma dag, måste proverna vara i Livsmedelslaboratoriets utsädeslaboratorium senast kl 10.

Leverans av brådskande prover till utsädeslaboratorium

8. februari 2021

Resultat av undersökningarna av utsädespotatisskördens kvalitet år 2020

I slutet av januari 2021 blev Livsmedelsverkets växtanalytikenhets laboratorium färdigt med testningen av utsädespotatisskörden år 2020. För testningen transporterade långtradare drygt sexhundra…

Resultat av undersökningarna av utsädespotatisskördens kvalitet år 2020

14. december 2020

Import av frön från Storbritannien för privat bruk efter 1.1.2021

Import av utsädesfrön av alla växtarter från Storbritannien är möjlig med övergångstidens regler endast fram till utgången av år 2020 förutsatt att fröförsändelsen är framme hos beställaren i Finland…

Import av frön från Storbritannien för privat bruk efter 1.1.2021

25. november 2020

Blogg: Tänk först och handla sedan

Tänk först, handla sedan! Det gäller både när du sår frön som du själv samlat in eller när du beställer frön och växter via nätet.

Blogg: Tänk först och handla sedan
Läs mera nyheter