Resultat av undersökningarna av utsädespotatisskördens kvalitet år 2020

8. februari 2021

I slutet av januari 2021 blev Livsmedelsverkets växtanalytikenhets laboratorium färdigt med testningen av utsädespotatisskörden år 2020. För testningen transporterade långtradare drygt sexhundra säckar potatis, sammanlagt över 110 000 knölar potatis till den regionala enheten i Loimaa. Merparten, cirka 70 % av utsädespotatisen som testades, kom från Tyrnävä och Limingo i Norra Österbotten som tillsammans bildade ett högklassigt område för produktion av utsädespotatis, ett så kallat High Grade -område. Utsädespotatisodlingar förekommer också till exempel i Södra Österbotten och Satakunta.

Av varje knöl togs en provbit i utlöparens fästpunkt dvs. naveln för testning med tanke på ljus och mörk ringröta. I groddpunkten på inemot 28 000 knölar togs också ett annat prov för testning med tanke på vegetationsvirus. Redan innan odlingarna etablerades hade markprover undersökts för att säkerställa att utsädespotatisodlingen är fri från gula och vita potatisnematoder. Vid testning med tanke på virus och ringröta användes metoder som bygger på antikroppar och i potatisnematodbestämningarna morfologisk identifiering av nematodcystan. Nödvändiga bekräftelsetester gjordes med PCR-metoder i växtanalytikenhetens laboratorium i Vik.

Det omfattande årligen upprepade arbetet görs för att säkerställa att den finska utsädespotatisen är av god kvalitet – på så sätt säkerställs att utsädespotatisen uppfyller kraven i lagstiftningen. Potatisnematoderna och ringrötan är särskilt skadliga växtskadegörare som är svåra att bli av med och som inte alls får förekomma i potatisproduktionen. Vegetationsvirusen är kvalitetsskadegörare som påträffas i potatisproduktionen. För förekomsten av sådana har fastställts gränsvärden för olika utsädesklasser.

Mängden vegetationsvirus har på senare år varit blygsam och så var fallet också i utsädespotatisskörden år 2020. År 2020 testades 260 odlingar och i endast sex procent av dem påträffades små mängder Y-virus. Den vanligaste Y-viruskontaminationen var en procent av knölarna. I fyra odlingar påträffades också en S-viruskontamination på en procent. Odlingens kasseringsgräns på basen av laboratorietestning är 10 procent. A-viruset som ännu i mitten av 2000-talet var allmänt verkar ha försvunnit ur utsädespotatisproduktionen. Mängden Y-virus har samtidigt drastiskt minskat. Bakom den goda utvecklingen står motståndskraftiga sorter, utvecklad odling och odlingsområdenas nordliga läge vilket minskar mängden bladlöss som sprider virus.

Farliga växtskadeförare förekommer inte i den finska utsädespotatisproduktionen. Det konstaterades också av resultaten av skörden år 2020. Det senaste och enda fyndet av ljus ringröta på potatis inom utsädespotatisproduktionen inföll på 1980-talet. Man har kunnat hålla High Grade -området i sin helhet fritt från farliga växtskadegörare.

Mer information

sektionschef Hanna Ranta, laboratoriesektionen för utsäde, tfn 0295 204 910, hanna.ranta@ruokavirasto.fi