Blogg: Hönshirs - skadligare än de flesta

23. mars 2023

Åker som invaderats av hönshirs, bild: Petri Hovi.Åker som invaderats av hönshirs (bild: Petri Hovi)

Hönshirsen ses som ett av de skadligaste ogräs som finns. Den är minst lika skadlig som flyghavren, om inte ännu värre. Ingen hönshirs har hittills hittats i de finländska utsädesodlingarna, men via köpt utsäde kan den ändå sprida sig. I tillsynsprover som Livsmedelsverket har tagit av utsädesblandningar (t.ex. landskaps-, ängs- m.fl. blandningar) har det funnits hönshirs. Hönshirs har också hittats i utländska vallväxtpartier.

Det rekommenderas att packerierna redan i inköpsskedet fäster särskild uppmärksamhet vid renheten i de blandningar och blandningskomponenter man köper in. Det är enklare och billigare att förhindra hönshirsens spridning innan den har hunnit sprida sig till ett större område.

Utsortering av hönshirs från utsäde: se bilderna nedan, där frön av hönshirs visas med frön av olika odlingsgrödor. 1000-kornsvikten är 1,7–2,1 g.

Skadligheten beror på:

 • effektiv användning av markens kväveförråd: i vallväxter kan hönshirsen använda upp till 80 procent av markkvävet
 • täta bestånd försvårar vallskörden
 • hög och skuggande växt när den kommer åt att växa till sig
 • C4-växt, gynnas av varma somrar
 • anpassad till olika dagslängder och temperaturer
 • allelopatisk effekt: hönshirsens rötter utsöndrar kemiska föreningar som hämmar tillväxten hos andra grödor -> odlingsgrödans skörd minskar
 • utvecklar lätt herbicidresistenta stammar
 • en växt kan producera upp till 40 000 frön
 • fröna bevaras groningsdugliga i marken i 8–9 (–15) år

Spridningsvägar

 • med utsäde (vanligast)
 • med vatten
 • med tassarna, i pälsen och efterlämningar av fåglar och andra djur
 • med maskiner och utrustning 

Groning

 • fröet gror när marktemperaturen är 13–40 °C
 • stark groningsvila genast efter mognaden

Information om identifieringen och bekämpningen av hönshirs finns på utsädesenhetens webbsidor.

Via länkarna nedan hittas bilder av enskilda växter och lokala härdar, allmän information om växterna, information om bekämpningen mm.

Frön av hönshirs visas med frön av olika odlingsgrödor: timotej.Hönshirs och timotej.

Frön av hönshirs visas med frön av olika odlingsgrödor: italienskt rajgräs.Hönshirs och italienskt rajgräs.

Frön av hönshirs visas med frön av olika odlingsgrödor: rödklöver.Hönshirs och rödklöver.

Frön av hönshirs visas med frön av olika odlingsgrödor: raps.Hönshirs och raps.

Frön av hönshirs visas med frön av olika odlingsgrödor: blåklint.Hönshirs och blåklint.

Frön av hönshirs visas med frön av olika odlingsgrödor: korn.Hönshirs och korn.

Frön av hönshirs visas med frön av olika odlingsgrödor: hirs.Hönshirs och hirs.

(Bilder: Sami Markkanen, Livsmedelsverket)

Mer om ämnet:
Eco-biology and management of Echinochloa crus-galli - ScienceDirect

 

Sami_Markkanen.jpg

Sami Markkanen
expert, utsädeskontrollen