Traces vid import av växter, trävaror, träemballage och begagnade maskiner

Traces vid import av växter, trävaror, träemballage och begagnade maskiner

Varje importparti, som ska vara försett med ett sundhetscertifikat eller produkter av vissa tullpositioner som  levereras med träemballage, måste införas i Traces-systemet. Importören eller en speditör som representerar importören ska fylla i en växtskyddsimportanmälan, alltså en CHED-PP, (Common Health Entry Document for Plants, Plant Products and Plant propagating material) i Traces-systemet.

Observera att innan import inleds ska företaget se till att det hör till växtskyddsregistret och EORI-registret. Anvisningar om hur man registrerar sig i EORI finns på Tullens webbplats. EORI-registrering är en förutsättning för anmälningar om tullklarering.

Hur kan jag bli Traces-användare inom växtskyddet?

Personlig användaridentitet ansöks alltid för ett visst företag som bedriver import eller spedition. Den första personen i företaget som ansöker om Traces-id blir oftast företagets Traces-administratör. Därefter ska administratörerna själva sköta administreringen av företagets användaridentiteter i Traces.

Observera, att ifall företaget inte finns i systemet då du ansöker om användar-ID, kan du skapa företaget samtidigt genom att följa anvisningen för ansökan om användar-ID till Traces-systemet och hur man skapar ett nytt företag - CHED-PP.

Bruksanvisningar för Traces-systemet

 Tilläggsuppgifter över Traces-systemet hittar du på Europeiska Kommissionens webbplats:

 Inloggning

Importprocesserna för växter och trävaror

Livsmedelsverket har tillsammans med importörer beskrivit de olika importprocesserna (på finska) som berör användning av Traces som stöd för importörerna.

Rådgivning och anvisningar  

För att få svar på frågor om Traces ber vi dig i första hand bekanta dig med:
Vanliga frågor om växtskydds-Traces 

Om ni har frågor angående användningen av Traces vänligen kontakta Livsmedelsverkets växtinspektörer  (kontaktuppgifterna) eller kasvinterveys@ruokavirasto.fi.

För frågor om registreringkasvinterveys.rekisteri@ruokavirasto.fi.

 

Sidan har senast uppdaterats 27.6.2023