Laboratoriet för växtskadegörare

Laboratoriet för växtskadegörare undersöker farliga växtskadegörare och skadegörare på plantmaterial som nämns i EU:s växthälsolagstiftning. Skadegörarna definieras utifrån yttre kännetecken genom mikroskopering (svampsjukdomar, nematoder och insekter) eller genom olika analysmetoder, till exempel moderna molekylbiologiska tester (svamp-, bakterie- och virussjukdomar, nematoder och insekter). 

Proverna av farliga växtskadegörare har i regel tagits av officiella växtinspektörer och inspektionerna grundar sig på de planer som Livsmedelsverket övervakningsenhet för växthälsa gör upp. Prover som undersöks är till exempel växter, trävaru, mat- och sättpotatis eller jord.

Laboratoriet har även en avgiftsbelagd Tjänsten för identifiering av växtskadegörare pdf. Tjänsten är avsedd för alla producenter, importörer och aktörer i branschen. Syftet med tjänsten är att hjälpa aktörerna i deras egen granskning av växtskadegörare och uppföljning av växternas hälsa. 

Kontaktpersoner

  • Mirkka Soukainen, växtsjukdomar, telefon 040 583 4943 
  • Mikko Lehtonen, växtsjukdomar, telefon 050 50 466 5590
  • Ville Welling, insekter, kvalster, nematoder, telefon 040 776 4502 
  • Minna Rajamäki, växtsjukdomar, telefon 050 479 4576
  • Johanna Santala, sektionchef, telefon 050 410 0235 
Sidan har senast uppdaterats 27.9.2023