Undersökningar om växter

Genom växtundersökningar identifieras växtsjukdomar och skadedjur samt fastställs kvaliteten och säkerheten i frön och spannmål.