Aktuellt

Läs alla nyheter

Våra laboratorier är ackrediterade

Modern teknik och kontinuerligt underhåll av personalens kvalifikationer garanterar expertservice och tillförlitliga resultat.


FINASlogo

Livsmedelverkets enhet för växtanalytik är testlaboratoriet T014 ackrediterat av Finas ackrediteringstjänst, ackrediteringskravet SFS-EN ISO/IEC 17025. (Ackrediterat behörighetsområde: www.finas.fi, Ackrediterade operatörer).

ISTA logo

Utsäde laboratoriet (FI01) har Internation Seed Testing Association (ISTA) -ackreditiering.

Kontaktinformation

Utsäde

Livsmedelsverket, utsädeslaboratorium
Tampereentie 51 
32200 Loimaa

siemenlaboratorio@ruokavirasto.fi 
p. 040 521 4761

Spannmål kvalitet

Livsmedelsverket, spannmål laboratoriet
Mustialankatu 3
00790 Helsinki

viljalaboratorio@ruokavirasto.fi
p. 0400 131 429

Växtsjukdomar och skadedjur

Livsmedelsverket, växtskadegörare laboratoriet
Mustialankatu 3
00790 HELSINKI

kasvintuhoojalaboratorio@ruokavirasto.fi 

Potatis

Livsmedelsverket, laboratoriet föt utsädespotatis
Tampereentie 51 
32200 Loimaa

siemenperunalaboratorio@ruokavirasto.fi