Aktuellt

 • 11. maj 2022

  En optimal fukthalt hos ärter ger utsädet en bättre hanteringstålighet och grobarhet

  En lämplig fukthalt hos ärter gav utsädet en bättre hanteringstålighet och grobarhet. Förändringarna i ärternas grobarhet och fukthalt följdes upp med hjälp av baljprov ända fram till proven som…

  En optimal fukthalt hos ärter ger utsädet en bättre hanteringstålighet och grobarhet
 • 1. april 2022

  Fotografier för identifiering av frön

  Utsädeslaboratoriet utför årligen tusentals renhetsanalyser av utsäde som ska certifieras. Om mer sällsynta arter hittas i utsädesprov, används som hjälp för att identifiera dem utsädeslaboratoriets…

  Fotografier för identifiering av frön
 • 17. mars 2022

  Viljaseula 2021

  I publikationen Viljaseula 2021 har sammanförts central information om den inhemska spannmålsskördens kvalitet och säkerhet. Informationen bygger på den uppföljning som Livsmedelsverkets laboratorium…

  Viljaseula 2021
 • 17. februari 2022

  Livsmedelsverket och Naturresursinstitutet offentliggjorde den slutliga statistiken över spannmålsskördens kvalitet och mängd år 2021

  Av den slutliga statistiken framgår svårigheterna under växtperioden 2021 av såväl spannmålsskördens kvalitet som dess mängd. Till följd av torkan under växtperioden 2021 blev skörden särskilt för…

  Livsmedelsverket och Naturresursinstitutet offentliggjorde den slutliga statistiken över spannmålsskördens kvalitet och mängd år 2021
 • 8. februari 2022

  Ärtsmyg påträffades i ett prov av utsädesärter

  Ärtsmyg påträffades i ett prov av utsädesärter. Ärtsmygen är en skadlig skadegörare om den förekommer i rikliga mängder, eftersom smygen utvecklas inuti ärtens frö orsakande skada där. Om larven äter…

  Ärtsmyg påträffades i ett prov av utsädesärter

Våra laboratorier är ackrediterade

Modern teknik och kontinuerligt underhåll av personalens kvalifikationer garanterar expertservice och tillförlitliga resultat.


FINASlogo

Livsmedelverkets enhet för växtanalytik är testlaboratoriet T014 ackrediterat av Finas ackrediteringstjänst, ackrediteringskravet SFS-EN ISO/IEC 17025. (Ackrediterat behörighetsområde: www.finas.fi, Ackrediterade operatörer).

ISTA logo

Utsäde laboratoriet (FI01) har Internation Seed Testing Association (ISTA) -ackreditiering.

Kontaktinformation

Utsäde

Livsmedelsverket, utsäde laboratoriet
Tampereentie 51 
32200 Loimaa

siemenlaboratorio@ruokavirasto.fi 
p. 050 405 8524

Spannmål kvalitet

Livsmedelsverket, spannmål laboratoriet
Mustialankatu 3
00790 Helsinki

viljalaboratorio@ruokavirasto.fi
p. 0400 131 429

Växtsjukdomar och skadedjur

Livsmedelsverket, växtskadegörare laboratoriet
Mustialankatu 3
00790 HELSINKI

kasvintuhoojalaboratorio@ruokavirasto.fi