Aktuellt

 • 23. mars 2023

  Blogg: Hönshirs - skadligare än de flesta

  Åker som invaderats av hönshirs (bild: Petri Hovi) Hönshirsen ses som ett av de skadligaste ogräs som finns. Den är minst lika skadlig som flyghavren, om inte ännu värre. Ingen hönshirs har hittills…

  Blogg: Hönshirs - skadligare än de flesta
 • 15. mars 2023

  Viljaseula 2022 - Kvalitetsuppföljning av den inhemska spannmålsskörden

  I publikationen Viljaseula 2022 har sammanförts central information om den inhemska spannmålsskördens kvalitet och säkerhet. Informationen bygger på den uppföljning som Livsmedelsverkets laboratorium…

  Viljaseula 2022 - Kvalitetsuppföljning av den inhemska spannmålsskörden
 • 23. februari 2023

  Aktuellt om spannmålenskvalitet 2022

  Spannmålsskörden 2022 var av god kvalitet. Hektolitervikterna är höga och skördenivåerna steg från förra året. Livsmedelsverkets växtanalytik och Naturresursinstitutet offentliggjorde den viktigaste…

  Aktuellt om spannmålenskvalitet 2022
 • 3. januari 2023

  I utsädeslaboratorium uppdaterad undersökningsremissen för eget frö

  Beställningsblankett av undersökning för eget frö har uppdaterats. I fortsättningen också FO-nummer fylls i undersökningsremissen. Om du inte har FO-nummer, fyll i telefonnummer. Undersökningsremissen…

  I utsädeslaboratorium uppdaterad undersökningsremissen för eget frö
 • 1. december 2022

  Från och med den 1 januari 2023 krävs elektronisk identifiering av privatkunder vid beställning av avgiftsbelagda laboratorieundersökningar

  Av Livsmedelsverkets privatkunder krävs elektronisk identifiering i samband med beställning av avgiftsbelagda laboratorieundersökningar från ingången av år 2023. Bakgrunden till ändringen är…

  Från och med den 1 januari 2023 krävs elektronisk identifiering av privatkunder vid beställning av avgiftsbelagda laboratorieundersökningar
Läs alla nyheter

Våra laboratorier är ackrediterade

Modern teknik och kontinuerligt underhåll av personalens kvalifikationer garanterar expertservice och tillförlitliga resultat.


FINASlogo

Livsmedelverkets enhet för växtanalytik är testlaboratoriet T014 ackrediterat av Finas ackrediteringstjänst, ackrediteringskravet SFS-EN ISO/IEC 17025. (Ackrediterat behörighetsområde: www.finas.fi, Ackrediterade operatörer).

ISTA logo

Utsäde laboratoriet (FI01) har Internation Seed Testing Association (ISTA) -ackreditiering.

Kontaktinformation

Utsäde

Livsmedelsverket, utsäde laboratoriet
Tampereentie 51 
32200 Loimaa

siemenlaboratorio@ruokavirasto.fi 
p. 050 405 8524

Spannmål kvalitet

Livsmedelsverket, spannmål laboratoriet
Mustialankatu 3
00790 Helsinki

viljalaboratorio@ruokavirasto.fi
p. 0400 131 429

Växtsjukdomar och skadedjur

Livsmedelsverket, växtskadegörare laboratoriet
Mustialankatu 3
00790 HELSINKI

kasvintuhoojalaboratorio@ruokavirasto.fi